Activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții

realizat

Ultimul update: 14.03.2019

Descriere

Legislația ce guvernează activitatea bancară în Republica Moldova datează din 1997, având peste 20 de ani. Din acea perioadă, am fost martori la cel puțin trei crize. Adoptarea legislației noi privind activitatea bancară este obligatorie pentru a răspunde noilor realități din domeniul supravegherii bancare.

Statut

Considerăm această acțiune rămâne în continuare realizată. De la ultima publicare a materialului pe watch.cpr.md, legislația adoptată a suferit mici modificări. Legea nr. 202  privind activitatea băncilor care a intrat în vigoare din 01.01.2018, a suferit mai multe modificări pe parcursul anului 2018. Principalele modificări au fost împuternicirea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pentru a acorda suportul necesar Băncii Naționale a Moldovei, la solicitarea acesteia. Totodată, BNM-ului i-au fost extinse drepturile de retragere a licenței băncii în anumite cazuri.

În Legea nr. 250 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar care a intrat în vigoare din 29 martie 2018, modificări până în prezent nu a suferit.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 11:

Parlamentul va adopta noua Lege privind activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții, iar instituțiile corespunzătoare de supraveghere (BNM și CNPF) vor face progrese substanțiale în vederea adoptării unei legislații secundare cheie pentru a aduce cadrul de reglementare pentru bănci, și standardele UE (în special normele BASEL III). Noua legislație va introduce, în special, noi cerințe de adecvare a capitalului, armonizate cu Directiva UE privind cerințele de capital și cu Regulamentul (pachetul CRDIV / CRR).

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul C

Armonizarea legislației în domeniul financiar-bancar, al pieței de capital și de asigurări cu acquis-ul comunitar și cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi sau/și îmbunătățirea celor existente privind Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare și Comisia Națională a Pieței Financiare în scopul consolidării independenței și responsabilității acestor autorități.