Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor – netransparentă și protejată de Poliție

Autor: Andrei Cebotari. CPR Moldova

Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor instituită pentru examinarea contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică, pare să întâmpine grave dificultăți la capitolul transparență și prezentarea informațiilor de interes public.

Deși pe site-ul Agenției scrie că aceasta este una apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, se pare că numirea controversată din februarie 2019 a ex-deputatului PD – Anatolie Zagorodnîi în fruntea instituției făcută printr-un mod netransparent, influențează activitatea vicioasă a ANSC-ului.

CPR Moldova a atras anterior atenția opiniei publice despre dispariția arhivei contestațiilor de pe site imediat după numirea lui Zagorodnîi. Astfel de probleme „tehnice” apar, de obicei, atunci când se vrea dosirea informației și niciodată în favoarea interesului public.

În actualizarea materialul său, CPR Moldova a încercat să examineze în ce măsură sunt respectate prevederile acordului de asistență macro-financiară UE – RM și a expediat la 27 februarie 2019 o solicitare de informație către ANSC. Am solicitat numărul de decizii pronunțate de ANSC și numărul celor rămase în curs de examinare pentru anii 2018 – 2019. Informațiile solicitate nu au fost găsite pe site-ul instituției, așa cum ar fi trebuit să fie publicate.

Într-un alt material CPR despre trucarea licitațiilor publice, am relatat despre modul dubios în care a dispărut timp de două săptămâni contestația privitor la achiziția celor 31 de autobuze cu peste 78 de milioane de lei de către Primăria Chișinău.

ANSC a venit în scurt timp cu un răspuns unde a declarat că suntem obligați să semnăm și să ștampilăm scrisoarea, de altfel aceasta nu va fi examinată. Prin această condiție, ANSC a încălcat 2 prevederi legale:

1) Legea nr. 160 din 07.07.2016 prin care parlamentul a exclus obligația de a ”deține și de a aplica ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură, iar în cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită”. Despre acest caz a scris anterior CPR Moldova în materialul său – Eșecul „revoluției ștampilei”. Respectiv condiția ANSC-ului de a aplica ștampila pe o solicitare de informație a fost una abuzivă și ilegală.

2) ANSC a cerut ca solicitarea de informație să fie semnată, pe motiv că scrisoarea nesemnată nu are valoare juridică și prin urmare nu poate fi înregistrată. Cel mai probabil ANSC nu cunoaște diferența dintre petiție și solicitarea de informație, confundându-le fără a cunoaște că acestea sunt reglementate de legi diferite și au condiții diferite de depunere. Astfel conform Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare, art.10 alin.(1) cu adevărat prevede obligativitatea ca aceasta să fie semnată de autor. Însă solicitarea de informație, care a fost depusă de CPR este reglementată de Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, unde conform art.12 alin.(2) din prezenta legea, solicitantul nu este obligat să semneze solicitarea de informație, ba mai mult, art.12 alin.(1) al aceleiași legi, permite obținerea informațiilor solicitate în baza unei cereri verbale, fapt care nu obligă solicitantul de informație să înainteze o cerere în scris. Conform legii solicitarea de informație trebuie să conțină doar următoarele date:

  • detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate;
  • date de identificare ale solicitantului.

Toate aceste date au fost respectate în solicitarea de informație înaintată de CPR Moldova către ANSC, însă aceștia au găsit motive abuzive de a se eschiva de la furnizarea informațiilor de interes public.

Poliția: protecționism sau neprofesionalism?

La data de 22 martie 2019, a fost depusă o plângere la Inspectoratul General de Poliție, care a fost remisă după competență Direcției de Poliție a mun. Chișinău. Prin aceasta s-a solicitat sancționarea ANSC-ului în baza art.71 alin.(1) din Codul Contravențional pentru încălcarea legislației privind accesul la informație și cu privire la petiționare. Deși atât în plângere, cât și în solicitarea de informație anexată s-a făcut de nenumărate ori trimitere la Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, specificând că am adresat o solicitare de informație, și nu petiție. Noi nu am solicitat ANSC-ului să întreprindă măsuri, ci doar să ne furnizeze informații de interes public. În răspunsul său, poliția a declarat că ANSC nu a încălcat prevederile legale, menționând că „nu a fost încălcat termenul prevăzut la art.8 al Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare”.

Prin urmare constatăm că poliția fie oferă protecționism fărădelegilor ANSC și refuză să intervină, fie aceștia nu cunosc elementar prevederile Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație și nu știu să diferențieze petiția de solicitarea de informație.

ANSC refuză accesul la informație

În urma discuțiilor cu ANSC, explicându-le că cerințele lor sunt arbitrare și abuzive, iar Legea nr.982/2000 nu ne obligă să aplicăm semnătura, ne-a răspuns șefa Direcției tehnologii informaționale, statistică și documentare, Lucia Plămădeală, cu un mesaj sec: „Bună ziua! Deciziile pot fi vizualizate pe pagina oficială a ANSC https://ansc.md”. Aceștia nu au oferit un hyperlink direct către informațiile solicitate sau nu au explicat în ce rubrică acestea pot fi găsite, deși conform legii erau obligați să ne remită informațiile solicitate și nu să ne îndrume să le găsim individual.

În acest sens facem un apel public către ANSC să nu pună piedici dreptului cetățenilor de a accesa informațiile de interes public. CPR va continua, în mod insistent, exercitarea dreptului de acces la informație conform legii, astfel încât asemenea practici să fie excluse din comunicarea instituțională. Instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor parvenite de la cetățeni, în timp util, furnizând informația cu maximă transparență. Totodată, îndemnăm Inspectoratul General al Poliției să nu facă exces de atribuțiile sale în tăinuirea abuzurilor din partea instituțiilor de stat, or pentru poliție este o datorie sfântă să respecte legea și să ocrotească interesul public și al cetățenilor.