articol 1 exemplu

Paragraf 14 din Memorandumul UE-Moldova privind acordarea Asistenței Macrofinanciare:

Această asistență este implementată cu înțelegerea faptului că autoritățile țării vor continua să respecte mecanismele democratice eficiente, inclusiv un sistem parlamentar multipartit, statul de drept și respectarea drepturilor omului și vor face progrese satisfăcătoare în direcția îmbunătățirii guvernării, liberale, independente și pluraliste, consolidarea independenței sistemului judiciar și punerea în aplicare a acordului de asociere, inclusiv a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. În acest context, se reamintește și Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei anexată la decizie.

 

Democrația trebuie edificată zi de zi, prin eforturi permanente.

Respectarea mecanismelor democratice este un proces continuu. Rolul statului în promovarea pluralismului, a drepturilor omului, a democrației, este de a crea precondițiile pentru ca aceste valori să înflorească.

O guvernare care ține să promoveze libertățile democratice va fi proactivă în acțiuni. O guvernare care nu ține sincer la ele, va sta absentă, în timp ce libertățile vor degrada, an de an.

Aderarea la valorile democrației trebuie demonstrată în fiecare zi, la fiecare inițiativă, în fiecare discurs. Promovarea democrației nu este un job part-time.

În această secțiune vom trece în revistă acțiuni ale diferitor instituții, ce riscă să compromită această obligațiune majoră a statului Republica Moldova, asumată în fața cetățenilor