CEC ne oferă încă o probă a degradării mecanismelor democratice

Pe 12 martie 2018, cu votul a șase din nouă membri, Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat o hotărâre prin care a refuzat repetat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului legislativ de abrogare a sistemului electoral mixt.

 

Cu o lună în urmă, am publicat o analiză în care am constatat și probat degradarea mecanismelor democratice în Moldova, contrar angajamentelor asumate de statul nostru, printre altele, prin Memorandumul de înțelegere privind asistența macro-financiară cu Uniunea Europeană de 100 milioane EURO. Hotărârea de luni a CEC se înscrie în lista deciziilor și eforturilor făcute de guvernare în ultimul timp ce au un impact negativ direct asupra democrației și drepturilor civile și politice ale cetățenilor.

 

De menționat că prin această decizie, depășind atribuțiile care îi revin prin lege, CEC a făcut o proprie interpretare a prevederilor Codului Electoral și a Constituției, interpretare care are ca efect lipsirea cetățenilor Republicii Moldova de dreptul de a iniția referendumuri legislative.

 

Printre argumentele menționate de CEC se numără faptul că inițiativa vine „cu mai puțin de un an de zile pînă la termenul de organizare a alegerilor parlamentare ordinare”, ceea ce potrivit CEC, „duce la neglijarea prevederilor internaționale în domeniu”, în special a prevederilor Codului bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia. În special se citează prevederea care nu recomandă modificarea sistemului electoral frecvent sau cu un an înainte de organizarea alegerilor. Comisia a ignorat faptul că prin referendum se vrea renunțarea la noul sistem electoral mixt, care încă nu a fost aplicat și să se revină la cel vechi proporțional, care a fost aplicat pînă acum, sau că citită în context prevederea Codului nu se referă la exercitarea directă prin referendum a suveranității populare, ci la eliminarea oricăror suspiciuni că guvernanții ar manipula regulile electorale în propria favoare.

 

Este de remarcat și faptul că trei dintre membrii CEC au semnat o opinie separată în care își exprimă dezacordul cu decizia Comisiei de a refuza înregistrarea grupului de inițiativă.

 

Amintim că Memorandumul prevede, dincolo de 28 de acțiuni de natură tehnică, și o precondiție de ordin general: ca statul să asigure „mecanisme democratice eficiente, inclusiv un sistem parlamentar multipartit, statul de drept și respectarea drepturilor omului și [să facă] progrese satisfăcătoare în direcția îmbunătățirii guvernării liberale, independente și pluraliste […]”.

 

Refuzul Comisiei Electorale Centrale, pentru a doua oară, de a înregistra grupul de inițiativă pentru revenirea la sistemul proporțional înseamnă că un mecanism democratic – cel al exercitării de către cetățeni, în mod direct, a suveranității populare – a fost declarat inexistent.