Dezvoltarea sectorului financiar nebancar

realizat

Ultimul update: 14.03.2019

Descriere

Concurența dintre câteva bănci comerciale, care există în țara noastră, nu este suficientă. Statul trebuie să stimuleze concurența pe întreg sistemul financiar. Băncile comerciale, companiile de leasing, microfinanțare, fondurile de investiții, companiile de venture capital, trebuie să se dezvolte în paralel și să concureze pe piața financiară.  Sistemul bancar din Republica Moldova, fiind slăbit de recentele crize, nu este capabil de a-și îndeplini pe deplină măsură principala funcție în economie – cea de a oferi sectorului privat și gospodăriilor casnice resurse financiare ieftine și pentru termen lung pentru a-și finanța investițiile. În același timp, antreprenorii sau consumatorii nu au o alternativă reală băncilor. Instituțiile financiare nebancare sunt slabe și incapabile să devină o concurență reală sistemului bancar. Autoritățile trebuie să creeze toate precondițiile pentru ca sistemul bancar să nu fie unica opțiune a unui antreprenor sau a unui consumator când aceștia au nevoie de resurse financiare.

Statut

La 01.10.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară. Este prematur să putem da o apreciere cât de funcționabilă este noua lege, întrucât a trecut puțin timp de când a devenit aplicabilă. Dar „experții” vorbesc despre anumite beneficii, în special a fost majorat capitalul social al OCN la 300.000 MDL (gradual până în 2021, începând cu 1 aprilie 2019 - 100.000 MDL, 1 ianuarie 2020 - 200.000 MDL, 1 ianuarie 2021 - 300.000 MDL).

Printre noile prevederi legale se enumeră obligativitatea efectuarea unui audit anual obligatoriu dacă activele la sfîrșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50.000.000 de lei (inițial în lege erau 25.000.000, pe urmă a fost ridicat pragul).

Totodată Comisia Națională a Pieții Financiare a fost învestită cu atribuții de supraveghere a Organizațiilor de Creditare Nebancară (atoritate de supraveghere). Inclusiv dacă CNPF are suspuiciuni că ONC admit careva abateri de la norma legală, pot solicita documentația necesară pentru efectuarea auditului financiar.

Cu anumite rezerve cred că putem califica această acțiune - realizată.

Anterior

Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a fost modificată, în martie 2017 pentru a crește plafonul de garantare al depozitelor de la 6.000 lei la 20.000 lei. Dat fiind faptul, că modificarea nu vizează protecția depozitelor pentru a include societățile nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), această acțiune nu poate fi considerată realizată.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 21:

Pentru a promova dezvoltarea sectorului financiar nebancar, prevenind în același timp riscurile excesive în sistem, Guvernul va înainta Parlamentului o lege privind organizațiile de credite nebancare. Această lege va reglementa, în special, condițiile de acces la activitatea de creditare nebancară, determinarea cerințelor legale pentru instituirea instituțiilor de credit nebancare, va asigura protecția drepturilor și a intereselor legitime ale părților interesate (cum ar fi creditorii, clienții și acționari) și va îmbunătăți accesul la resurse financiare nebancare atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul C

Dezvoltarea sistemului nebancar și extinderea instrumentelor de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii.