E-Factura trebuie să fie obligatorie

Autor: Dan Nicorici, CPR Moldova

În 2014 a fost lansat serviciul electronic de emitere a facturilor e-Factura.

Principalele beneficii pentru agenții economici sunt: operarea rapidă, securitatea datelor, costuri mai mici în procesul de facturare, transmitere, stocare, dar și excluderea taxelor poștale.

Data din care e-Factura trebuia să devină obligatorie pentru achizițiile publice era 1 iulie 2019. Parlamentul a amânat (în prima lectură) acest termen limită cu un an. Motivul invocat este că instituțiile care achiziționează produse ușor alterabile nu reușesc să încheie tranzacțiile la timp. Cu alte cuvinte, introducerea obligativității serviciului e-Factura bate pasul pe loc doar din cauza unui tip de produse care trebuie livrate către instituțiile statului.


„Peste un an va fi mai bine”

e-Factura va crește calitatea serviciilor publice, va diminua corupția, va spori transparența în achizițiile publice și va accelera procesul de e-transformare a țării.

Statul este aproape pregătit să treacă în totalitate la e-Factură. La moment, toate ministerele, administrația publică centrală și instituțiile publice autonome utilizează acest sistem.

Cu toate acestea, deputații au votat în prima lectură ca noul termen limită să fie 1 iulie 2020. Se presupune că peste un an agenții economici și instituțiile statului vor putea ajusta sistemele interne de facturare și vor fi gata pentru a efectua operațiunile fiscale doar electronic.


Amânăm pentru că trebuie să amânăm

Printre motivele ce au dus la amânare, enumerate de autorii proiectului, sunt: „necesitatea aplicării semnăturii digitale”, „capacități sporite de stocare”, „procesare rapidă a datelor” și faptul căimplică necesitatea dezvoltării adiționale de sistem” și existența „resurselor umane calificate.” Acestea nu sunt argumentate suficient de către autori și nu pot fi văzute ca motive întemeiate pentru amânare.

Să le luăm pe rând:

 • Semnătura electronică (MoldSign)  se obține în câteva zile și este ușor de utilizat. 
 • Necesitatea resurselor umane calificate este încă un impediment nefondat, deoarece eFactura este la fel de simplu de completat ca și factura obișnuită pe hârtie. De asemenea, sunt oferite regulat cursuri gratuite de instruire pentru contribuabilii interesați în utilizarea sistemului.
 • Capacitățile sporite de stocare. Acest „impediment” invocat în proiectul de lege reprezintă, de fapt, o soluție pentru a diminua necesitatea stocării facturilor de hârtie.
 • Procesarea rapidă a datelor de asemenea reprezintă un impediment nefondat invocat de autorii legii, or, procesarea rapidă a datelor este un beneficiu adus de sistemele electronice.
 • Dezvoltările adiționale de sistem și sistemul nu este user friendly. Autorii nu specifică și nici nu vin cu detalii despre acest motiv al amânării. Nu e clar din partea cui se cer dezvoltări adiționale, ce fel de lucrări în sistem, odată ce e-Factura lucrează bine deja de 5 ani pentru agenții economici.

Ce nu a funcționat

Totuși, există unele lucruri care nu au mers în procesul de dezvoltare și implementare a sistemului, care puteau fi îmbunătățite în ultimii ani, după sesizările parvenite din partea utilizatorilor.

 • Soft-ul are elemente nefuncționale. În urma unei cercetări, CPR a aflat că unele sisteme de operare sau programe de antivirus percep softul de facturare drept pericol (virus) pentru calculator și blochează activitatea lui. 
 • USB stick-uri care nu funcționează. Pentru a fi logat în sistemul de e-facturare, contabilii și utilizatorii trebuie să introducă un USB stick oferit de stat. Problema e că acest stick funcționează aleatoriu, uneori nu este „văzut” de calculator sau de sisteme diferite de operare.
 • „Trebuie să chemăm un specialist IT pentru a face factura”.În urma discuțiilor, contabilii ne-au relatat că uneori trebuie să apeleze la un specialist IT pentru a se putea loga cu stick-ul și a transmite factura. 
 • „Nu putem emite factura cu data anterioară”. În e-Factură nu e posibil de emis documentul cu data anterioară. În schimb pe hârtie e posibil. Astfel, mulți antreprenori sau instituții de stat preferă să utilizeze factura fizică. Problema a fost semnalizată încă în 2014 de către antreprenori. 

Rezistența și sabotajul sistemelor de e-Guvernare

În procesul de e-transformare a țării și a serviciilor publice, se observă o rezistență din partea unor instituții. Unii agenți economici, dar și instituții de stat preferă să utilizeze factura pe hârtie, fiindcă e-factura înseamnă mai multă transparență, iar facturarea pe hârtie crează posibilități pentru corupție. Totuși trecerea obligatorie la aceste sisteme este necesară pentru a accelera întreg procesul de e-transformare, din care eFactura este un punct important.


Soluții și propuneri

e-Factura este un instrument prin care statul poate face mai transparente achizițiile publice, iar serviciul fiscal de stat poate monitoriza mai bine operațiunile de facturare.

Credem că termenul limită nu trebuie modificat, iar factura electronică să fie obligatorie dacă antreprenorii vor să lucreze cu statul și invers.

Beneficiile aduse de trecerea la un model de e-Facturare sunt mult mai importante decât motivele amânării invocate de parlamentari și antreprenori. De asemenea, CNA a insistat în avizul său pe faptul că nu au fost aduse destule argumente pentru amânare.

În speranța că Parlamentul, totuși, va revizui modificarea legislativă, venim cu un șir de recomandări:

 1. Amânarea termenului limită doar pentru operațiunile de achiziție a produselor ușor alterabile. Restul operațiunilor vor fi obligatorii prin e-Factură.
 2. Comunicarea beneficiilor. Statul trebuie să comunice mai eficient despre beneficiile utilizării facturii electronice, precum: returnarea în doar 10 zile a TVA-ului sau instruirile gratuite oferite de stat agenților economici. Raportarea trimestrială către mass-media a datelor privind numărul de agenți economici care s-au conectat la serviciu și câte e-Facturi au fost emise.
 3. Soluționarea problemei legată de funcționarea stick-urilor.
 4. Soluționarea problemei de idenditificare a softului drept virus de către unele sisteme de operare și programe antivirus.

În cazul în care statul decide totuși să nu introducă e-Factura în acest an, recomandăm introducerea:

 1. Obligativității e-Facturii pentru prestări de servicii cu statul. Amânarea obligativității vine și cu un risc de mai puțină transparență în prestările de servicii. Credem că serviciile prestate de agenții economici către stat trebuie să fie facturate doar electronic. Cu alte cuvinte, dacă nu obligăm utilizarea e-Facturii în operațiunile de livrare a mărfurilor către stat, e necesar de făcut serviciul obligatoriu cel puțin pentru prestarea de servicii (ex: traduceri, instruiri, cercetări).
 2. Obligativitatea utilizării e-Facturii pentru agenții economici cu risc sporit de neconformare  financiară. Adică agenții economici asupra cărora FISC-ul are dubii.
 3. Obligativitatea utilizării e-Facturii în achizițiile publice pentru agenții economici al cărui conducător este cetățean străin, nu are relații fiscale cu RM și nu poate fi identificat.