eGrădiniță – transparență vs corupție în distribuirea locurilor

Guest post de Ala Revenco.

Părinții copiilor din municipiul Chișinău de ani buni întâmpină probleme majore în procesul de înmatriculare a copiilor la grădinițe.  De mai bine de doi ani, avem implementat un sistem on-line de înscriere a copiilor în instituțiile preșcolare, care a costat municipalitatea circa 180,000 lei. Deși sistemul online de depunere a dosarelor ar fi trebuit să excludă corupția, cu ajutorul transparentizării întregului proces, la doi ani de implementare, constatăm nefuncționalități, sabotări, nivel scăzut de transparență și risc major de corupție. Deocamdată, monitorizarea cap-coadă a procesului, a corectitudinii și a respectării cadrului legal, nu intră în domeniul de interes al conducerii Direcției Generale Educație Tineret și Sport (DGETS).

O lună cât 3 ani

Procesul de înregistrare a copilului la o instituție preșcolară din mun. Chișinău întotdeauna a fost o mare provocare pentru părinți, astfel că majoritatea dintre ei își înscriau copilul la grădiniță imediat după nașterea acestuia. Întreaga procedură includea vizite la DETS-urile de sector pentru înregistrare în rând, după care vizite la grădinițe, pentru a afla cînd se vor forma grupele noi și în sfârșit rînduri la comisia de eliberare a îndreptărilor. 

Încă la începutul anului 2014, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, precedenta șefă a DGETS, promitea  lansarea în termen de o lună a programului online, cu ajutorul căruia părinții își vor putea înregistra copiii la instituțiile preșcolare. Pe parcursul anilor 2015 și 2016, Tverdohleb, din aceeași funcție de șefă a DGETS, a continuat să mai promită, dar fără niciun rezultat, introducerea respectivei platforme. 

S-a ajuns la lansarea acesteia abia pe 19 iulie 2017 – toate datele din registrele manuale urmau să fie transpuse în cele electronice, iar apoi toți părinții ar fi putut să își înscrie copiii, în mod transparent și echitabil, fără a da mită, la una din cele peste 130 de instituții de învățământ preșcolar din  or. Chișinău. Miza principală a fost sporirea nivelului de transparență și excluderea la maxim posibil a factorului uman implicat în proces. Elaborarea faimoaselor liste de acces la grădiniță de către angajații implicați în înmatriculare ar fi trebuit să se desfășoare în mod imparțial, independent, onest şi ireproșabil. Putem afirma că pentru etapa de depunere a documentelor online și înscrierea în liste, actualul sistem a micșorat sensibil efortul din partea părinților. Aceștia nu mai sunt  nevoiți să meargă fizic la Direcțiile Educație Tineret și Sport de sector pentru a obține bilețelul cu numărul de rând. Tot la această etapă avem și un grad înalt de transparență: fiecare poate verifica câte persoane au depus cerere și ordinea în care au făcut-o. 

Sabotarea sistemului și riscurile de corupție

Scopurile anunțate de DGETS au fost aparent foarte nobile, dar tradițional pentru proiectele implementate de către instituțiile publice, platforma de înregistrare online lasă loc pentru corupție. 

Problema este că după înscrierea în listele online, dosarul este depus și în original la instituția preșcolară. 

Astfel, la etapa finală, cea de înmatriculare propriu-zisă,  are loc „implicarea factorului uman în proces”, exact ceea ce sistemul își  propusese să evite.

Anume la această etapă, managerii unor instituții sabotează utilizarea platformei on-line e-Grădiniță, prin faptul că nu înregistrează în sistem dosarele copiilor deja acceptați, respectiv nu actualizează listele. În așa mod, directorii evită finalizarea transparentă a procesului de înmatriculare, ceea ce le permite să refuze sau să amâne procedura de înmatriculare propriu-zisă. Se creează premizele pentru ca un dosar să fie acceptat cu condiția sau cu sugestia de a achita anumite taxe, formale sau informale. 

60% de grădinițe – cu încălcări a procesului de înscriere

Multiple încălcări în procesul de înmatriculare au fost depistate în noiembrie 2018.  În urma auditului efectuat de către reprezentanții Primăriei mun. Chișinău, fiind constatat  că 65 (din 130 grădinițe din or. Chișinău) au încălcat procedura de înscriere a copiilor pe platforma e-Grădiniță. Printre încălcările depistate au fost enumerate:

  • încălcarea consecutivității examinării cererilor;
  • depășirea termenului de procesare a cererilor (până la 3 luni, în loc de 2 săptămâni);
  • părinților li se dădeau răspunsuri că locuri nu sunt, dar peste câteva zile se acceptau alți copii.

Conform Regulamentului de evidență, înmatriculare și transfer în IET,  prima etapă de înmatriculare a început la 01.05.2019 și s-a finalizat la 30.06.2019. Am analizat 30 de instituții de educație preșcolară din or. Chișinău și, potrivit  situației la 15.07.2019, am stabilit că în 60% din cazuri, lipsește informația privind dosarele acceptate în instituția respectivă în prima etapă. Concluzionăm că acele  grădinițe nu au înmatriculat nici un copil în cadrul primei etape, respectiv, au toate locurile libere. Dar acest fapt este contrazis de lista de locuri libere de pe același portal web egradinita.md, care indică că la grădinița nr. xx sunt 0 locuri libere. Încălcările sunt deci, evidente, la fel ca și spațiul de manevră (și corupție) în procesul de înmatriculare online a copiilor în instituțiile preșcolare. În acest context, există în continuare posibilitatea ca directorii de instituții să acționeze după bunul lor plac, în mod netransparent, inechitabil și cu eventuale acte de corupție.

Tabel 1. Lista grădinițelor monitorizate, pentru care lipsește informația privind dosarele copiilor înmatriculați în prima etapă

Mai mult, s-a depistat că în 25% din cazurile monitorizate (8 grădinițe marcate cu culoarea roșie în tabel, directorii, deja de doi ani (!) încalcă flagrant Regulamentul și nu indică pe platforma online copiii înmatriculați în instituțiile preșcolare. Acest fapt denotă o lipsă totală de control din partea autorităților asupra corectitudinii și transparenței procesului de  înmatriculare a copiilor din Chișinău în instituțiile preșcolare.

Crearea unei comisii unice pentru distribuirea locurilor la grădiniță?

Deocamdată sistemul egradinita.md nu a făcut decât să ușureze etapa de depunere a dosarului, dar asta nu exclude corupția din întreg procesul de obținere a unui loc la grădiniță. Listele de depunere și ordinea acestora este, desigur, transparentă și poate fi consultată de toți părinții interesați. Cu toate acestea, părinții nu au nicio garanție asupra modului, corect sau nu, de distribuire efectivă a locurilor la grădiniță. Procedura de înscriere la instituțiile preșcolare e, în continuare, un spațiu propice pentru cazuri de corupție, taxe informale, mituiri pentru acceptarea dosarului, inechități, etc. 

Un sistem corect de distribuire a locurilor la instituțiile preșcolare ar putea presupune constituirea unei comisii unice, centralizate, de studiere a dosarelor și de aprobare a listelor finale. Într-o astfel de comisie, ar putea fi incluși și reprezentanți ai societății civile, în calitate de garanți sau supervizori a corectitudinii procesului. Atâta timp cât acceptarea dosarului se face local, la fiecare grădiniță în parte, efectele transparenței la etapa de depunere a cererilor nu este însoțită în mod automat de mai puțină corupție. 

Platforma egradinita.md trebuie să fie actualizată constant, dar, mai mult decât atât, se impune reformarea modului în care sunt acceptate dosarele și distribuite locurile la grădiniță.  


Echipa CPR vă îndeamnă să raportați în mod anonim cazuri de corupție legate de înscrierea la grădinițe pe platforma faracoruptie.md.