Implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

Implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

Corupția în Republica Moldova nu a fost niciodată mai mare. Așa crede populația țării noastre. Anul acesta, Republica Moldova s-a poziționat pe locul 123 din 176 țări la Indicele de Percepție a Corupției, elaborat de Transparency International. Cel mai jos nivel din istoria noastră în acest indice. Asta înseamnă un lucru – că politicile statului din domeniul luptei cu corupția, inclusiv strategiile anticorupție, nu dau rezultate. Cu alte cuvinte, statul Republica Moldova eșuează în lupta cu corupția. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție (SNIA) 2017-2020, este a treia strategie anticorupție, prima fiind elaborată încă în 2005. Realitatea ne sugerează că implementarea precedentelor două strategii nu au dat rezultate. 

 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 22: 

Progrese substanțiale vor fi realizate cu punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute pentru anul 2017, astfel cum se prevede în Planul de acțiune care însoțește Strategia Națională de Integritate și Anticorupție (SNIA) pentru perioada 2017-2020, adoptat de Parlament în martie 2017. Progresul va fi măsurat, printre altele, de primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei, care urmează să fie aprobat de către Parlament.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul I, sub-capitolul A

Evaluarea implementării Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015, extinderea calendarului de implementare a acesteia cu un an și adoptarea noii Strategii anticorupție pentru perioada 2016-2019, în baza prevederilor prezentului Program (de guvernare – n.r.). 

STATUT:

Pentru moment, un astfel de raport lipsește. Respectiv, acțiunea dată rămâne a fi nerealizată.