Independența CSM

Independența CSM

Independența Consiliului Superior a Magistraturii este crucială pentru asigurarea unei justiții libere de influențe politice. Nivelul de neîncredere în actul justiției din Republica Moldova se datorează faptului că membrii CSM, instituției responsabile de disciplinarea judecătorilor, au fost numiți la indicațiile politicienilor. Independența CSM nu ar fi rezolvarea tuturor problemelor justiției, dar ar fi un început de însănătoșire. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 28: 

În vederea creșterii eficacității și independenței sistemului judiciar, Parlamentul va adopta legislația primară și secundară pentru consolidarea poziției Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în special prin limitarea calității de membru la un singur termen de 6 ani și obligarea Guvernul să consulte CSM la stabilirea bugetului sistemului judiciar. Parlamentul se va strădui să excludă procurorul general și președintele Curții Supreme din componența sa din oficiu și să adopte o legislație care să asigure absența lor de a vota asupra chestiunilor care ar pune în pericol principiul independenței sistemului judiciar.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul V, sub-capitolul A

Monitorizarea implementării cadrului legal cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a organelor sale pentru consolidarea capacității acestora, diminuarea marjei de discreție în procesul de luare a deciziilor, asigurarea transparenței activității, precum și pentru revizuirea, la necesitate, a prevederilor în vigoare din domeniu.

STATUT: 

Pe când noua legislație nu este încă în vigoare, realegerea aceleiași persoane controlate politic în fruntea CSM (unicul candidat) în urma unui concurs netransparent, pune sub risc independența acestei instituții cruciale pentru sistemul judecătoresc. Indiferent de calitatea prevederilor viitoarei legislații, ca și până acum, asupra CSM poate fi exercitat un control politic, informal, prin intermediul persoanelor din interiorul instituției.