Independența Curții de Conturi

nerealizat

Ultimul update: 15.04.2019

Descriere

Sarcina Curții de Conturi este să verifice eficiența cu care instituțiile publice cheltuiesc banii plătitorilor de impozite. La moment, Curtea de Conturi nu este o instituție independentă, cum dictează bunele practici.

Statut

Pe 14 decembrie 2018, Viorel Chetraru (ex-director CNA) a fost numit în funcția de vice-președinte al CCRM, iar pe 7 februarie 2019 președinte al CCRM a devenit Marian Lupu, ambii – exponenți ai Partidului Democrat. Conform legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, publicată pe 5 ianuarie 2018: independența este unul din principiile de funcționare a instituției. În condițiile unor desemnări politice, calificăm această acțiune ca „nerealizată”.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 4:

Reflectând angajamentele asumate de Moldova în cadrul Agendei de Asociere, Parlamentul va adopta noua lege privind Curtea de Conturi. Obiectivele principale ale legii vor fi asigurareaindependenței financiare, operaționale și funcționale a instituției supreme de audit, aliniereaacesteia la standardele INTOSAI. De asemenea, supravegherea parlamentară a execuției bugetare de către Guvern va fi fortificată prin crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului ConturilorPublice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi.