Interconectarea energetică


Statut: Această acțiune este sub risc major de nerealizare.

Unica opțiune la achiziția gazelor naturale pe care o avem este din Federația Rusă, motiv din care achităm tarife ce nu mai corespund realităților pieței europene. Timp de peste zece ani de zile, guvernele pe care le-am văzut au discutat despre interconectare cu rețeaua de gaze naturale europeană prin România. Guvernul Filip s-a obligat, până în 2018, să construiască tronsonul Ungheni-Chișinău. Ulterior, termenul a fost extins până la sfârșitul anului 2019, alt termen fiind și primăvara lui 2020. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 16: 

Având în vedere construirea conductei de gaz Ungheni-Chișinău, critic pentru diversificarea surselor de gaze naturale și interconectivitatea energetică a Republicii Moldova cu UE, Guvernul va organiza licitația pentru selectarea unui antreprenor general pentru construirea conductei.

Capitolul IV

Sub-capitolul J

Diversificarea căilor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale și energie electrică.

Sporirea securității energetice în sectorul gazelor naturale prin operaționalizarea gazoductului Ungheni–Iași și construcția tronsonului Ungheni–Chișinău.

STATUT

Această acțiune este sub risc major de nerealizare.

În trimestrul IV al anului 2017, autoritățile naționale decid anunțarea unui concurs de privatizare a Î.S „Vestmoldtransgaz” ca complex patrimonial unic, în calitatea acesteia de entitate responsabilă de gestionarea gazoductului Iași-Ungheni și prestarea serviciilor de transport a gazelor naturale prin intermediul acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, și ulterior, gestionarea gazoductului Ungheni-Chișinău.

La data de 26 februarie, Comisia pentru desfășurarea concursurilor de privatizare anunță întreprinderea câștigătoare – operatorul român „Transgaz” și compania-fiică înregistrată în Moldova, „Eurotransgaz” SRL.

Urmare a preluării de către ”Eurotransgaz” SRL a sarcinilor ce țin de implementarea proiectului de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău, Guvernul exclude necesitatea organizării a unei licitații în cadrul ațiunii propriu-zise, conform unui răspuns remis CPR Moldova. 

Startul și realizarea acestui proiect urma să fie în anul 2018. Totuși, din lipsă de bani, „Transgaz” a luat decizia amânării lucrărilor.

Pentru moment, considerăm această acțiune sub risc major de nerealizare. Considerăm că asemenea condiții trebuiau discutate de către Ministerul Economiei și implicit Guvernul Republicii Moldova, la etapa de privatizare a Î.S. „Vestmoldtransgaz”.