Independența ANRE

Statut: nerealizat

Sectorul energetic este crucial pentru economie, pentru că prețurile la energie influențează direct toate bunurile și serviciile produse în țară, respectiv competitivitatea economică a acesteia. Reglementarea pieței energetice trebuie să fie independentă de politic, dominată de reglementări clare și în interesul consumatorului și al economiei. Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) trebuie să lupte pentru o piață transparentă și pentru tarife corecte, ce nu produc corupție la nivel înalt.

Acest angajament a fost asumat de autorități la învestirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 8:

În vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice, Parlamentul va adopta o nouă Lege cu privire la energetică.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, Sub-capitolul J

Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și acquisul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piața energiei electrice și cea a gazelor naturale.

Asigurarea cadrului legislativ, instituțional și operațional pentru o concurență reală, deschiderea efectivă a pieței, precum și stabilirea prețului la energie în mod transparent și echitabil.

Statut

Deși, o nouă lege cu privire la energetică a fost votată de parlament în 21 septembrie 2017, iar acțiunea ar putea fi considerată, formal, realizată, totuși instituția a rămas controlată politic. CPR Moldova a scris despre faptul că nu avut loc remanieri în administrația agenției și nici revăzute rezultatele concursului de selectarea a directorului general al ANRE, este lipsa transparenței în setarea prețurilor pentru gazele naturale, micșorate cu 20% abia în martie 2018, după ce, timp de doi ani, acestea au rămas neschimbate, în pofida scăderii prețurilor la import. În decembrie, CPR a atenționat asupra necesității organizării unui concurs transparent, cu criterii clare de selectare.  Acest lucru nu s-a întamplat. În pofida legislației noi adoptate, din cauza netransparenței sectorului și a numirii conducerii ANRE considerăm acțiunea ca nerealizată.