Independența ANRE

Independența ANRE

Sectorul energetic este crucial pentru economie, pentru că prețurile la energie influențează direct toate bunurile și serviciile produse în țară și deci competitivitatea economică a acesteia. Reglementarea pieței energetice trebuie să fie independentă de politic, dominată de reglementări clare și în interesul consumatorului și al economiei. Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) trebuie să lupte pentru o piață transparentă, pentru tarife corecte, ce nu produc corupție la nivel înalt.  

Acest angajament a fost asumat de autorități la învestirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 8:

În vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice, Parlamentul va adopta o nouă Lege cu privire la energetică.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, Sub-capitolul J

Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și acquisul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piața energiei electrice și cea a gazelor naturale.

Asigurarea cadrului legislativ, instituțional și operațional pentru o concurență reală, deschiderea efectivă a pieței, precum și stabilirea prețului la energie în mod transparent și echitabil.

STATUT

O nouă lege cu privire la energetică a fost votată de parlament în 21 sepbembrie 2017, deci acțiunea ar putea fi considerată, formal, realizată. Totuși, implementarea calitativă a prevederilor legii noi și atingerea obiectivelor setate în ea sunt în pericol din cauza faptului că instituția este controlată politic prin intermediul managementului actual al acesteia. Instituția rămâne politizată. Un fapt ce sugerează îngerința politică în activitatea ANRE este modul în care instituția stabilește tarifele la gazele naturale, care ar trebui să fie cu 30% mai joase. 

În pofida legislației noi adoptate, considerăm acțiunea dată sub risc major de a nu fi realizată.