Eficiență energetică


Statut: risc de nerealizare

Tot mai mulți activiști, oameni de știință și lideri de opinie bat alarma despre criza de mediu în care se află planeta noastră. Pentru Moldova, eficiența energetică este o prioritate și pentru că nu avem resurse naturale și pentru că suntem dependenți de alți furnizori de energie. Trebuie să devenim o țară cu energie verde pentru a proteja mediul, dar și din motive de securitate. Din păcate, deseori acest obiectiv se ciocnește de interesele companiilor mari din energetică și dezinteresul politicienilor de a promova un asemenea subiect pe agenda discuțiilor publice.  

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 15: 

Guvernul va prezenta Parlamentului noua lege privind eficiența energetică, care armonizează legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu Directiva 27/2012 / UE privind eficiența energetică.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul J

Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și acquis-ul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piața energiei electrice și cea a gazelor naturale.

Valorificarea surselor regenerabile de energie prin implementarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 și a legislației secundare aferente.

STATUT:

Deși legea a fost votată în lectură finală în 19 iulie 2018, mari schimbări prevăzute de aceasta nu au fost făcute. O să clasăm acțiunea sub risc de nerealizare, considerând că aceasta a fost adoptată doar pentru bifă. O parte importantă a legii prevede elaborarea și implementarea strategiei sectoriale pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung care așa și nu a fost realizată, iar discuțiile în spațiul public despre renovarea fondului imobiliar național, cele din patrimoniul național, apărării naționale și cultelor așa și nu au respectat prevederile legii. Achizițiile publice durabile prevăzute în lege nu sunt reflectate în anunțurile plasate de APL, mai mult, funcționarii nu sunt instruiți de asemenea prevederi. Articolul 18 „Diseminarea informației cu privire la eficiența energetică și sensibilizarea opiniei publice” – la fel a lipsit din spațiul public. Alături de alte prevederi importante pentru eficiența energetică.