Eficiență energetică

Eficiență energetică

Suntem o țară fără resurse naturale, motiv din care suntem obligați de circumstanțe să promovăm o economie verde, să reciclăm, să fim lideri regionali la acest capitol. Nu este o chestie doar de ocrotirea mediului, ci și de eficiență și securitate. Din păcate, deseori acest obiectiv se ciocnește de interesele companiilor mari din energetică. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 15: 

Guvernul va prezenta Parlamentului noua lege privind eficiența energetică, care armonizează legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu Directiva 27/2012 / UE privind eficiența energetică.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul J

Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și acquis-ul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piața energiei electrice și cea a gazelor naturale.

Valorificarea surselor regenerabile de energie prin implementarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 și a legislației secundare aferente.

STATUT:

În urma ședinței guvernului din 22 februarie 2018, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege cu privire la eficiența energetică.

La data de 20 aprilie 2018, proiectul de lege a fost aprobat de către Parlament și votat în I lectură. Proiectul urmează a fi votat în lectura finală.

La moment, acțiunea dată poate fi calificată ”realizată”. Vom monitoriza aprobarea prezentei legi în lectura finală cât și ulterioarele schimbări cu privire la eficiența energetică.