Prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

Prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

În anii 2011-2014, Republica Moldova a fost un nod central dintr-o rețea internațională de spălare a banilor. Peste 20 miliarde Dolari SUA cu proveniența în Federația Rusă, au fost spălați prin banca moldovenească Moldindconbank, ajungând, în mare parte, în țări ale Uniunii Europene. Corupția din justiție, lipsa supremației legii și a independenței instituțiilor de supraveghere, au fost principalii factori ce au permis ca aceste spălări de bani să decurgă nestingherit timp de trei ani. Ajustarea la standardele europene a legislației de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului este un pas crucial în acest proces.

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 5:

Parlamentul va adopta noua Lege privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului (AML / CTF), apropiindu-se de legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu actele UE relevante (în special Directiva 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a combaterii terorismului). În acest context, capacitățile operaționale ale oficiului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor vor fi consolidate

 

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul I, sub-capitolul C

Implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, precum și stabilirea parteneriatelor operaționale cu instituțiile UE și alte state.

 

STATUT:

Considerăm această acțiune sub risc major de nerealizare.

Noua lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a intrat în vigoare în data de 22 februarie 2018. Definiția termenului de ”spălare de bani” nu corespunde Directivei 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a combaterii terorismului (Art 1), fiind utilizată definiția din Codul Penal al Republicii Moldova (art 243). 

Vom monitoriza felul în care se consolidează capacitățile operaționale ale oficiului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.