Numirea conducerii și funcționalitatea Autorității Naționale de Integritate

Numirea conducerii și funcționalitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI)

De la fondarea ANI, autoritatea ce va fi responsabilă de asigurarea unui sistem de integritate în Republica Moldova, au fost înregistrate câteva probleme de ordin administrativ. Una din ele a fost lipsa resurselor financiare – Ministerul Finanțelor nu a alocat suficienți bani pentru ca aceasta să funcționeze. A doua – Consiliul Național de Integritate a eșuat, în repetate rânduri, să organizeze cu succes un concurs de selectare a conducerii acestei instituții. Fără bani și fără management, sistemul de integritate din Republica Moldova este nefuncțional. 

 

AMF UE-RM, acțiunea 6: 

Consiliul de Integritate va selecta Președintele și Vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI) și va propune numirea de către Președintele Republicii Moldova. Acest lucru se va realiza într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, în conformitate cu legea privind ANI. Pentru ANI va fi alocat un buget suficient și de personal, care va iniția și va face bune progrese în ceea ce privește recrutarea inspectorilor de integritate printr-un proces transparent, bazat pe merit și competitivitate.

 

STATUT:

Considerăm această acțiune nerealizată.

Deși conducerea instituției a fost numită, nu a fost executată cealaltă parte a angajamentului – ceea ce ține de alocarea resurselor financiare și umane suficiente pentru a asigura funcționalitatea instituției. Conform hotărârii parlamentului (nr. 9 din 08.02.2018), ANI ar trebui să dispună de 76 de angajați, iar asta necesită resurse financiare ce nu au fost alocate. La moment, bugetul ANI pentru anul 2018 este mai mic decât finanțarea alocată pentru anul 2017.

După aproape doi ani de la fondare a fost numită conducerea instituției. Au fost mai multe tentative de selectare a Președintelui ANI în baza unui concurs transparent, bazat pe merit și competitivitate, dar acestea au eșuat. În combinație cu o finanțare sub nivelul necesar al instituției, sistemul de integritate din Republica Moldova este ținut nefuncțional timp de peste doi ani.

Abia pe 13 iunie 2018, ANI a selectat patru inspectori de integritate din totalul de 46 planificați. Respectiv, ANI rămâne, în continuare, nefuncțională, iar acțiunea dată – nerealizată.

„Când Uniunea Europeană spune „pe deplin funcţională” are în vedere că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) trebuia deja să fi început să verifice averile.”