Președintele – garantul netransparenței?

În ultima perioadă, CPR Moldova a expediat Președinției Republicii Moldova mai multe solicitări de informații legate de costurile de întreținere și reparație a Reședinței de la Condrița, de care Președintele Igor Dodon beneficiază pe durata mandatului. Sfidând normele legale și dreptul publicului de a cunoaște cum sunt cheltuiți banii din impozite, autoritățile nu au binevoit să ne ofere răspunsurile la întrebări: instituția prezidențială și Cancelaria de Stat (care administrează reședința respectivă) fac trimiteri una în direcția celeilalte în încercarea de a ascunde informația de interes public.

În cadrul unui exercițiu de monitorizare a accesului la informații deținute de instituțiile publice din țară, CPR a solicitat Președinției, pe data de 2 august, să i se prezinte informații legate de întreținerea reședinței din satul Condrița. Președinția ne-a răspuns că se află în imposibilitate de a ne oferi astfel de informații, comunicându-ne, totodată, că respectiva reședință se află la evidența Cancelariei de Stat.

Am readresat solicitarea către instituția competentă și am solicitat nu doar să știm costurile anuale de întreținere ale reședinței de la Condrița, dar și să ni se comunice ce lucrări de reparație au fost efectuate, care au fost costurile totale, cum a fost selectată compania care a prestat serviciile și, mai ales, din ce fonduri au fost susținute. În spațiul public au apărut nenumărate articole despre faptul că pentru renovarea reședinței de serviciu din satul Condrița au fost cheltuiți mult mai mulți bani decât au fost alocați. Președintele Dodon a dat asigurări publice că “nici un ban nu s-a cheltuit din bugetul de stat”.

Cancelaria de Stat ne-a răspuns la solicitare doar parțial. Reședința de la Condrița se află oficial “la balanța” Cancelariei, aceasta fiind instituția care o administrează, care alocă resursele pentru întreținere, și care, teoretic, ar trebui să ducă o evidență strictă a lucrărilor care sunt efectuate acolo, să fie la curent cu toate cheltuielile pentru reparații și să furnizeze, oricând nu ar fi solicitate, toate informațiile. Direcția comunicare și protocol ne-a comunicat doar cheltuielile anuale de întreținere, pe care le vedeți mai jos, și ne-a direcționat, pentru informații legate de lucrările de reparații către… instituția Prezidențială.

Anual contribuabilul achită aproximativ 2,5 milioane lei doar pentru întreținerea casei de vacanță a președintelui. Care a fost suma totală a investițiilor în renovarea întregii structuri rezidențiale, dar mai ales, cine a achitat nota de plată și cu ce scop, nu ni se comunică.

Pe data de 16 octombrie Președinția a repetat refuzul de a ne comunica informațiile solicitate. Poziția exprimată a enumerat prevederi legislative și … a încălcat dreptul cetățenilor de a accesa informații de interes public.

Instituția prezidențială se poziționează în imposibilitatea de a oferi pe deplin informații pe care președintele Dodon le-a prezentat publicului.

Modalitatea prin care instituția Prezidențială refuză să ofere informații importante despre eventuale beneficii financiare reprezintă o gravă încălcare a dreptului de acces la informații – un drept de bază într-o democrație. Legea 982 are obiectivul de a facilita, într-un spirit democratic veritabil, controlul cetățenilor asupra activității instituțiilor publice. Acest control este distorsionat prin scuze birocratice.

În exercitarea atribuțiilor publice, demnitarii sunt  limitați în posibilitatea de a accepta cadouri. Aceștia pot accepta doar cadouri simbolice, în valoare maximă de 1000 de lei (!).

Legal, lucrările efectuate la Reședința de la Condrița pot fi calificate drept “cadouri” care au scopul de a influența activitatea Președintelui. Faptul că pentru efectuarea unor lucrări considerabile de reparație nu s-au cheltuit bani din bugetul public nu este un argument suficient și nu este o comunicare adecvată din partea instituției prezidențiale.

Atunci când se ascund sumele cheltuite pentru reședința de la Condrița, se conturează suspiciuni grave de integritate sau chiar corupție. Funcția de Președinte a țării presupune exercitarea rolului de garant al Constituției. Este inadmisibil acest efort continuu din partea Președinției și a Cancelariei de Stat de a ascunde informații de interes public și, dincolo de asta, lipsa de reacție din partea autorităților competente.

Facem apel către Autoritatea Națională de Integritate, a cărei misiune este să  asigure integritatea în exercitarea funcției publice sau de demnitate publică și să prevină corupția efectuând verificări legate de averile demnitarilor și a funcționarilor publici și de eventuale interese personale și posibile conflicte de interese.

În situația în care Președintele țării face prezentări publice ale lucrărilor de reparație, dar nu poate justifica în exact același mod și proveniența resurselor pentru achitarea acestora, atunci apar motive suficiente și pentru ca Centrul Național Anticorupție să se autosesizeze. Instituțiile statului, atât Cancelaria de Stat, cât și Președinția, trebuie să poată demonstra cu acte confirmative orice lucrare de reparație și cost ce ține de un bun public, iar informația solicitată trebuie să fie comunicată, în baza prevederilor legale. În caz contrar, riscăm cu toții să avem o instituție prezidențială care promovează interesele finanțatorilor netransparenți și nu pe cele ale cetățenilor.