Protecția concurenței

Protecția concurenței

Update: 30 mai

Analiză de Dumitru Alaiba și Elena Varta

Statut: Acțiunea 26 din Acordul de Asistență Macro-financiară poate fi considerată realizată.

Monopolurile sunt nocive pentru orice economie și Republica Moldova nu reprezintă o excepție. Ele frânează inovațiile și dezvoltarea economică. Din cauza monopolurilor, consumatorii plătesc prețuri mai înalte pentru servicii și produse de o calitate mai proastă.

Unul din rolurile de bază ale statului este asigurarea unor condiții egale pentru toți antreprenorii. O concurență sănătoasă este benefică pentru consumator și pentru economie, în general. Protejând concurența și eliminând monopolurile, statul protejează, în primul rând, antreprenorii mici.

Autoritățile moldovenești și-au asumat,  la investirea guvernului în ianuarie 2016, angajamentul de a asigura un mediu concurențial, demonopolizând sectoarele economice și asigurând, astfel, intrarea noilor companii pe piață.

Iar Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017, prevede necesitatea adoptării unor amendamente la Legea concurenței nr. 183 din 2012.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul E:

Elaborarea legislației secundare pentru implementarea legilor-cadru în domeniul concurenței, ajutorului de stat și al publicității.

Eficientizarea monitorizării mediului concurențial pentru asigurarea competiției loiale și încurajarea intrării pe piață a noilor companii, în vederea demonopolizării sectoarelor economice.

Îmbunătățirea procesului și a mecanismului de avizare a proiectelor de legi și acte normative care se referă la aspecte de concurență, ajutor de stat și publicitate.

AMF UE-RM, acțiunea 26: 

În conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul de asociere și DCFTA, Guvernul va propune amendamente la Legea privind concurența cu scopul de a actualiza lista zonelor Consiliului Concurenței de intervenție în conformitate cu standardele internaționale, în special de include sectorul mass-media.

Consiliul Concurenței a lansat în aprilie 2018 consultări publice pe marginea  proiectului de Lege pentru completarea Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012.

Noul proiect de lege prevede completarea Legii 183/2012 cu un nou articol, articolul 25¹, ce se referă la evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media.

Noul articol prevede obligația Consiliului Audiovizualului de a prezenta anual Consiliului Concurenţei „un raport privind beneficiarii efectivi în domeniul audiovizualului” și de a „sesiza Consiliul Concurenţei cu privire la fapte constatate cu semne de concentrare economică în domeniul audiovizualului”.

Respectivele amendamente au fost aprobate prin Legea 262 din 23 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1-5/ 2019 și intrată în vigoare pe 4 ianuarie 2019.