Reforma programelor de asistență socială


Statut: cu risc de nerealizare

Conform sondajelor, 30% din cetățenii moldoveni nu au un venit nici care să le ajungă pentru strictul necesar. O provocare sunt facturile la căldură în timpul în perioada rece a anului. Guvernul a elaborat unele programe de asistență socială pentru a remedia această problemă. Totuși, criteriile în baza cărora sunt identificați beneficiarii, sunt deseori neclare sau chiar învechite. Statul s-a obligat nu o dată să le revizuiască, astfel încât ajutoarele să ajungă la cei, care au cu adevărat nevoie de ele. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 24: 

Pentru a proteja gospodăriile cele mai vulnerabile de ajustarea tarifelor la energie, Guvernul va consolida și va îmbunătăți direcționarea programelor de asistență socială, în special a indemnizației pentru încălzirea locuinței și ajutor social și, inclusiv prin revizuirea setului de criterii proxy pe care se bazează eligibilitatea pentru aceste programe. Resurse adecvate vor fi alocate în bugetul de stat pentru anul 2018 pentru aceste 2 programe.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IX, sub-capitolul C:

Consolidarea programelor de ajutor social pentru creșterea nivelului de protecție a familiilor și crearea mecanismelor de activare socială.

Dezvoltarea sistemică a asistenței sociale pentru a spori nivelul de protecție a cetățenilor, familiilor și al coeziunii sociale

Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate prin perfecționarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Statut:

Acest angajament rămâne sub risc de nerealizare. Guvernarea a avut mici intervenții la capitolul compensații, dar nu a schimbat sistemul pentru a-l face mai corect și mai transparent, mai mult, nu a făcut eforturi pentru a elimina riscurile de coruptibilitate.