Selectarea și promovarea judecătorilor

Selectarea și promovarea judecătorilor

Judecătorii trebuie selectați și promovați în funcție de competențe și merite. Când justiția este făcută de persoane cu grave probleme de integritate, cetățenii nu vor avea încredere în justiție. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 17: 

Acțiunea 17 Pentru a promova un sistem bazat pe merit și transparent pentru selecția și promovarea judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii va revizui criteriile, cuprinse în Decizia 211/8 din 5 martie 2013 pentru selectarea și promovarea judecătorilor, aducându-le în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici.

 

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul V, sub-capitolul A.

Constituirea unui sistem transparent, bazat pe profesionalism și integritate, de accedere și promovare în funcția de judecător, inclusiv la curțile de apel și la Curtea Supremă de Justiție.

STATUT

Criteriile cuprinse în Decizia 211/8 din 5 martie 2013 pentru selectarea și promovarea judecătorilor nu au suferit schimbări.

Modificarea Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor , adoptată la 12.12.2017 vizează doar eliminarea plafonului de vârstă de 65 în numirea judecătorilor, și nu se referă la criteriile de selectare și promovare per se.

Astfel, nu au fost făcute amendamente substanțiale care să promoveze selecția judecătorilor într-un mod corect și transparent. Respectiv, acțiunea dată este nerealizată.

Totodată, în urma lipsei căror-va obligațiuni a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a motiva selecția și promovarea judecătorilor, considerăm importantă revizuirea acestor criterii.