Separarea operatorilor de sistem din sectorul gazelor naturale