Separarea operatorilor de sistem din sectorul gazelor naturale

Separarea operatorilor de sistem din sectorul gazelor naturale

În Republica Moldova avem trei operatori de sistem din sectorul gazelor naturale, care nu concurează între ei, motiv din care plătim mai scump decât am putea plăti. Consumatorul trebuie să aibă dreptul să aleagă de la cine cumpără gaze naturale la fel cum poate alege de la cine cumpără servicii de telefonie. Pentru a proteja interesele consumatorului, statul este obligat să creeze precondițiile corecte, ca piața energetică să fie dominată de concurență onestă dintre operatori. 

 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 25:

Progrese substanțiale vor fi realizate prin punerea în aplicare a planului de acțiune, elaborat cu sprijinul Secretariatului Comunității Energiei și a partenerilor internaționali, pentru separarea juridică și funcțională a celor trei operatori de sistem din sectorul gazelor naturale, în confomitate cu termenii condițiile stipulate în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 privind gazele naturale. Aceast lucru va atrage după sine realizarea unei separări legale și funcționale depline a Moldovatransgaz (MTG) și ChișinăuGaz (CG) de la Moldovagaz, precum o îmbunătățire a guvernanței corporative a MTG, CG și VestMoldTransgaz (VMTG), având în vedere derogările acordate de către Consiliul ministerial al comunității energetice pentru separare, până la 1 ianuarie 2020.

 

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul J

Asigurarea cadrului legislativ, instituțional și operațional pentru o concurență reală, deschiderea efectivă a pieței, precum și stabilirea prețului la energie în mod transparent și echitabil.