Lansarea unei afaceri

Lansarea unei afaceri

Update: 30 mai 2019

realizat

Analiză de Dumitru Alaiba și Elena Varta

Procedura de lansare a unei afaceri este un indicator important pentru aprecierea climatului investițional dintr-o țară și, totodată, este prima impresie pe care și-o face un investitor (străin sau autohton) despre climatul de afaceri din Republica Moldova.

Atunci când evaluăm o astfel de procedură nu trebuie să ne limităm doar la analiza înregistrării unei companii, care poate dura câteva ore. Procesul de lansare a unei afaceri trebuie considerat întreg ansamblul de etape prin care trebuie să treacă un antreprenor pentru ca afacerea sa să fie pe deplin funcțională: deschiderea contului/conturilor la bancă, obținerea tuturor autorizațiilor și permiselor, recepționarea setului de documente fondatoare necesare etc. În Republica Moldova, lansarea unei afaceri poate dura mai bine de-o lună, din cauza birocrației.

Angajamentul legat de simplificarea acestor proceduri a fost asumat de autoritățile moldovenești la investirea fostului guvern, în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul A.

Simplificarea procedurilor și reducerea costurilor de înregistrare și lichidare benevolă a unei afaceri. Reducerea numărului actelor permisive eliberate de autorități și a numărului de activități licențiate, în scopul eliminării barierelor de intrare pe piață a noilor companii și stimulării concurenței.

AMF UE-RM, acțiunea 9:

În cadrul eforturilor de consolidare a climatului investițional, guvernul va lua măsuri pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. În special, și în concordanță cu obiectivul de reducere a numărului de reglementări care impun autorizații și licențe, stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2020”, Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.

Clasamentul Băncii Mondiale “Doing Business” 2019 plasează Republica Moldova pe locul 47 din 190 de țări. Clasamentul, referindu-se la lansarea afacerii (“starting a business”), reflectă doar procedurile legate de înregistrarea afacerii și, în acest sens, identifică trei proceduri, care pot dura de la 2 zile (în cazul utilizării serviciului de urgentare a înregistrării la ASP și obținerii IDNO) până la 3 zile. Două din cele trei proceduri pot fi făcute simultan: înregistrarea în Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală și înregistrarea ca plătitor TVA.

În realitate, lansarea unei afaceri și anume pașii ce trebuie întreprinși pentru ca aceasta să devină operațională, sunt numeroși și complicați. În primul rând, pentru un șir de activități, înainte de lansarea în afaceri, este necesară obținerea actelor permisive (autorizații pentru comerț, autorizații sanitar-veterinare, autorizații sanitare, licențe etc.).

Conform unei analize elaborate de CPR Moldova (vezi punctul 4) – birocrația din etapa post-înregistrare –  poate dura până la o lună. Am reușit să identificăm, cel puțin, următoarele proceduri obligatorii ce pot fi eliminate printr-o implementare și supraveghere eficientă:

  • obținerea ștampilei: deși de mai bine de doi ani există prevederi ce exclud obligația aplicării ștampilei, agenții economici o procură și o folosesc în continuare, dat fiind că o parte din instituții, dar și mulți parteneri economici o solicită, în pofida noilor prevederi (1-3 zile);
  • Deschiderea unui cont bancar (3 – 10 zile);
  • Înregistrarea contabilului-șef la oficiul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat (1 zi – 1 vizită la Serviciul Fiscal de Stat);
  • Înregistrarea în calitate de plătitor de contribuții la Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) – (1 zi);
  • Prezentarea statelor de personal la Inspecția Teritorială de Muncă – agentul economic trebuie să depună ordinul cu privire la statele de personal pentru anul curent;
  • Întocmirea regulamentului intern (min. 1 zi);
  • Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă (2 zile).

În ceea ce privește acțiunea legată de revizuirea nomenclatorului permiselor și licențelor, și reducerea numărului acestora, menționăm că legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător a suferit mai multe modificări importante în ultimii ani. Au fost adoptate mai multe modificări ce țin de reducerea numărului de acte permisive. Astfel din 2015 până în 2017 numărul acestora a fost redus de la peste 400 la mai puțin de 150. De asemenea, a fost exclusă licența de activitate pentru un șir de domenii. Nomenclatorul modificat al actelor permisive conține trei tipuri de documente: autorizații, licențe și certificate ( anexa1, legea 160/2011).

Cu toate acestea, din vara anului 2017 intervenții majore legate de reducerea numărului actelor necesare pentru desfășurarea activității de întrerpinzător nu s-au mai făcut.