Transfer extra-legal: Cazul profesorilor de la Orizont elucidat de CEDO, dar nu și de instanțele naționale.

Autor: Elena Druță. CPR Moldova

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Ozdil și alții contra Moldovei, confirmă că răpirea și transferul în Turcia celor 7 cetățeni turci în septembrie 2018 s-a făcut în afara câmpului legal sau național, așa cum am mai scris. Din hotărâre aflăm și alte detalii nerecunoscute de autoritățile Moldovenești: Guvernul nu a negat implicarea serviciilor secrete turcești, iar pentru transportarea persoanelor răpite s-a folosit o cursă charter.

Pe 6 septembrie 2018, șapte cetățeni turci, angajați ai liceului Orizont au fost expulzați din Republica Moldova. CPR Moldova a încercat să afle detalii despre operațiune, atât de la Biroul Migrație și Azil, cât și de la Poliția de Frontieră, iar ulterior – de la Ministerul Afacerilor Interne, iar primind refuz – am dat Ministerul în judecată. În timp ce sistemul judecătoresc moldovenesc abia urmează să fixeze prima ședință de judecată pe acest dosar, CEDO deja a emis o hotărâre: Moldova e condamnată pentru încălcarea drepturilor la libertate și siguranță și cel la viață privată și de familie. Autoritățile moldovenești au fost obligate să plătească despăgubiri de 25 mii euro pentru fiecare din profesorii expulzați pe 6 septembrie 2018.   

Din septembrie și până astăzi autoritățile s-au eschivat de la a răspunde la  întrebările despre operațiunea contra cetățenilor turci, fie au făcut declarații contradictorii. CPR a dorit să obțină confirmare de la Poliția de Frontieră că operațiunea a fost executată de către Biroul Migrație și Azil, autoritatea națională competentă în acest caz. De asemenea, am solicitat să ni se confirme dacă profesorii turci au fost însoțiți forțat nu doar până la Aeroportul Internațional Chișinău, ci până în țara de origine și dacă a fost folosit un zbor de linie sau unul charter. Una din cele îngrijorătoare întrebări era ce acte de identitate au fost prezentate în momentul trecerii frontierei. Această ultimă întrebare trezea suspiciunea că cetățenii turci au trecut frontiera în mod nu doar forțat, dar și ilegal, în lipsa unor acte de identitate valabile.

Poliția de Frontieră a refuzat să ne furnizeze informațiile solicitate invocând legea privind protecția datelor cu caracter personal, o justificare care pare cinică, dat fiind faptul că persoanelor vizate statul le-a încălcat drepturi fundamentale, precum libertatea și siguranța. Ministerul de Interne a confirmat drept justificat acest refuz al Poliției de Frontieră, fapt ce ne-a determinat să dăm MAI în judecată. Deși cererea de chemare în judecată a fost depusă pe 22 Noiembrie 2018, până în ziua de azi nu s-a desfășurat încă nicio ședință din cadrul acestui proces.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a emis astăzi o hotărâre prin care se stabilesc încălcările comise  de către autoritățile țării noastre. Hotărârea Curții ( comunicatul disponibil aici), ne permite să obținem confirmarea că profesorii turci au fost transferați “în mod intenționat direct în mâinile autorităților turce” și că această operațiune a fost pregătită în așa mod încât profesorii turci să fie luați prin surprindere și să nu aibă posibilitatea să se apere. De asemenea, se confirmă că aceștia au fost transferați cu un avion special și că în procedura în fața curții autoritățile nu au negat cooperarea cu serviciile turcești. În timp ce în Republica Moldova încă așteptăm fixarea primei ședințe de judecată contra MAI, CEDO afirmă că deși legislația moldovenească reglementează condiții clare pentru extrădare și expulzare, în acest caz, au fost încălcate atât legislația moldovenească, cât și cea internațională. Procedura de îndepărtare de pe teritoriul național a omis atât garanțiile legale naționale, cât și cele asumate de țara noastră la nivel internațional. Din moment ce această extrădare nu a avut o bază legală suficientă, această procedură nu s-a desfășurat “în conformitate cu prevederile legale”, așa cum un șir de autorități și politicieni au încercat să ne convingă. CEDO numește ceea ce li s-a întâmplat cetățenilor turci simplu – „transfer extra-legal”.

Ne exprimăm convingerea că garantarea accesului la informații și respectarea principiului supremației legii sunt strâns corelate: respectarea dreptului cetățenilor de a accesa informații de interes public minimizează pericolul încălcării cadrului legal din partea instituțiilor, funcționarilor, demnitarilor și politicienilor din acest stat.

Garantarea dreptului cetățenilor de a solicita și primi informații de interes public presupune și fortifică controlul legitim pe care fiecare cetățean și societatea în întregime îl poate efectua în raport cu oricine deține informații oficiale. În acest caz concret, cetățenii nu aveau nevoie să primească asigurări că totul s-a desfășurat “potrivit prevederilor legale”, cetățenii aveau nevoie să primească informațiile solicitate astfel încât aceste informații să poată fi verificate.

În lumina conținutului hotărârii CEDO emise astăzi se pune grava întrebare a responsabilităților. Cine a coordonat expulzarea turcilor, care a fost instituția care a întreprins întreaga operațiune, cine a permis trecerea ilegală a frontierei, cine a asigurat acoperire instituțională și, mai ales, cine va răspunde pentru aceste vieți și familii distruse începând cu data de 6 septembrie 2018.

Și mai rămâne o întrebare: acum că apărut Hotărârea Curții de la Strasbourg cu toate numele cetățenilor răpiți, autoritățile vor continua să refuze accesul la informații pe motiv de protecție a datelor cu caracter personal?