Transparența întreprinderilor de stat

nerealizat

Ultimul update: 15.04.2019

Descriere

Întreprinderile de Stat și Municipale sunt proprietate publică. Lipsa transparenței a generat corupție și delapidări. Deseori, achizițiile sunt dosite de ochii publici, iar managerii acestora adesea sunt numiți în baza criteriilor politice, și nu a calităților profesionale. Întreprinderile de Stat nu sunt tratate ca un bun public, ci ca o proprietate privată a unui politic căruia aceasta i-a fost distribuită politic.

Statut

În 2018, legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală introduce obligativitatea auditului doar la întreprinderile mijlocii, mari și de interes public (art. 11). Doar 3% din întreprinderile de stat și municipale sunt vizate oficial în noua legislație – un număr prea mic pentru a putea discuta despre o reformă realizată.  

Chiar și în aceste condiții, nici aceste 3% nu sunt implementate. Pe site-ul instituției, la nicio întreprindere de stat nu sunt publicate statutul, dările de seamă, rapoartele de audit sau regulamentele interne, deși toate aceste secțiuni sunt prezente. Și capitolul Transparență nu este foarte transparent. Programul de dezvoltare strategică este până în 2015, iar bugetul APP și rapoartele anuale sunt pagini în dezvoltare.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 3:

Pentru a spori transparența și responsabilitatea întreprinderilor de stat, Parlamentul va adopta o nouă Lege privind întreprinderile de stat și municipale care va introduce audituri legale a situațiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit și situațiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat și a Agenției Proprietății Publice.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul G

Profesionalizarea managementului executiv și a consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat, creșterea transparenței privind formarea și componența consiliilor de administrație, inclusiv prin elaborarea și implementarea indicatorilor de performanță.

Efectuarea auditului de performanță și a inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului.

Perfecționarea cadrului legal în domeniul administrării patrimoniului public de către autoritățile publice centrale și locale.