Transparența proprietății mass-media

Update 15 mai 2019

Statut:

Nerealizat

Сhiar dacă în 2015 Codul Audiovizualului a fost modificat, obligând instituțiile media să publice pe site-urile lor și cel al CCA declarații privind beneficiarul final al radiodifuzorului privat, CCA nu verifică dacă această informație este veridică sau nu. O prevedere importantă a noului document este aceea că „o persoană fizică poate fi proprietar-beneficiar la cel mult două servicii de televiziune generaliste și/sau de știri, precum și la cel mult două servicii de televiziune tematice” și că niciun proprietar-beneficiar nu poate deține o cotă mai mare de 35% din audiență, respectiv nu poate avea o poziție dominantă. Oricum, aceasta nu exclude ca persoane apropiate unuia dintre proprietari să dețină o instituție mass-media, care, de fapt, să promoveze aceeași agendă. 

Planul de guvernare:

Asigurarea cadrului legal pentru transparența proprietății mass-mediei (vizînd structura acționariatului și identitatea beneficiarului final), instituirea unui control riguros pentru prevenirea concentrării proprietății mass-mediei, implicit sancționarea pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu.

Background:

În ultimii ani, Republica Moldova a fost criticată pentru concentrarea proprietății mass-media și netransparența proprietarilor instituțiilor media. Pe piața mass-media este obișnuită proprietatea matrioşka, unde proprietarul unei instituții media este o întreprindere comercială, care la rândul ei este fondată sau aparține unei alte întreprinderi comerciale. Cel mai cunoscut caz a fost cel al Publika, atunci când un tractorist figura în calitate de nou proprietar, iar compania sa făcea parte dintr-un lanț de alte companii din Noua Zeelandă, care nu au nicio legătură cu jurnalismul.

În 2015, articolul 66 din Codul Adiovizualului este completat cu alineatul 7,  care spune că „Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să publice şi să prezinte Consiliului Coordonator al Audiovizualului, anual, pînă la 1 mai, un raport de activitate conform modelului aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care va cuprinde următoarele: numele, cetăţenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietăţii, organigrama şi capitalul radiodifuzorului, sursele de finanţare a serviciului de programe şi informaţii privind realizarea concepţiei serviciului de programe pentru anul de activitate precedent”. Ulterior, câteva televiziuni au publicat informația despre beneficiarul final (de exempul, SRL „General Media Group Corp”, înregistrată 10 noiembrie 2015 și care aparține lui Vlad Plahotniuc)

Chiar și în condițiile de ajustare a legislației, organizațiile de media spun că CCA nu verifică veridicitatea datelor prezentate. Ei doar recepționează și publică informația.