Verificarea declarațiilor de avere și a conflictelor de interese

Verificarea declarațiilor de avere și a conflictelor de interese

Conflictele de interese sunt una din principalele surse ale corupției de la nivel înalt. Un politician nu poate fi și businessman de succes în același timp. Afară de aspectul moral al acestei situații, deciziile acelui politician, cel mai probabil, vor fi luate pentru a-și avantaja, cel puțin marginal, interesele private. Acolo, unde interesul public nu este prima prioritate la aprobarea unei legi, se naște corupția politică. Pentru a combate corupția în politică, avem nevoie de un sistem independent de integritate, ce va ține interesele private ale politicienilor în afara politicului. Politicienii trebuie să țină la interesul public, nu la afaceri private, iar cetățenii trebuie să cunoască tot despre averile și interesele politicienilor, pentru a le monitoriza activitatea. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 14: 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Legea privind declararea activelor și intereselor, ANI va adopta un regulament care să clarifice metodologia de verificare a declarațiilor de avere și a conflictelor de interese. Sistemul de verificare și de declarație electronică de avere va fi lansat online, permițând transmiterea electronică a declarațiilor de avere și făcând public accesibilitatea acestora.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul I, sub-capitolul F

Înlăturarea neconcordanțelor din cadrul național de reglementare a conflictelor de interese, a restricțiilor și incompatibilităților pentru diferite categorii de agenți publici, precum și asigurarea implementării lui.

Consacrarea legală a priorității de verificare a provenienței averilor persoanelor cu funcții de demnitate publică și întreprinderea măsurilor corespunzătoare față de cei care nu își pot justifica proprietățile.

STATUT:

La mai bine de doi ani de la apariție, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) are conducere. Sistemul e-integritate a fost lansat oficial în 28 decembrie 2017. Din punct de vedere tehnic, platforma declaratii.ani.md, este funcțională. Momentan, portalul de declarații este funcțional doar pentru declarația de avere și interes personal.

Considerăm acțiunea dată realizată.