IT Parc cu probleme: cum susținem sectorul și angajații săi

Autor: Dan Nicorici, CPR Moldova – Centrul de Politici și Reforme

În 2018, a fost creat primul parc IT – o formă de înregistrare care oferă un impozit unic de 7% pentru companiile IT rezidente. Deși oferă o platformă de inovare și dezvoltare pentru industria IT, legea parcurilor pentru tehnologia informației a fost adoptată în grabă și are un șir de neajunsuri și neclarități. Printre acestea se numără standarde mai scăzute de protecție socială și sănătate sau imposibilitatea de a beneficia de regim special pentru liberii profesioniști (freelanceri) sau funcționari publici. CPR a identificat aceste probleme și vine cu un set de recomandări care ar putea fi implementate rapid și care vor îmbunătăți activitatea atât a companiilor, cât și a angajaților.

De ce avem nevoie de parcuri IT

Astăzi, statele creează condiții tot mai favorabile pentru a atrage specialiștii din IT sau pentru a nu-i face să plece și încearcă să șteargă hotarele pentru companii.  Și Moldova a adoptat o nouă lege prin care a creat în 2018 primul parc pentru tehnologia informației. Prin asta, statul a urmărit scopul de a aduce companiile mari aici și a încuraja dezvoltarea sectorului IT. A fost stabilit un impozit unic de 7% pentru toate companiile rezidente. Guvernul a ajustat legea și a lansat programul IT-Visa care prevede proceduri simplificate de dobândire a vizei de reședință pentru persoanele care vor să desfășoare activități IT în Republica Moldova. De asemenea, s-au lărgit activitățile permise care vor beneficia de scutiri, printre care producerea de video și design. Rezultate au depășit așteptările, avem 9 mii de angajați în 495 de companii, dintre care 126 sunt cu capital străin, iar venitul prognozat pentru 2019 este de 2,84 miliarde lei.

Care sunt problemele?

CPR a identificat un șir de probleme, neajunsuri și neclarități în funcționarea parcurilor IT care le vom trece în revistă.

Asigurări sociale și medicale limitate

Deși mulți ar prefera un impoziti unic de 7%, mai ales în condițiile unui sistem medical nu prea eficient, totuși efectele acestor scutiri sunt mai puțin cunoscute. De exemplu, pentru un eventual concediu medical, angajatul este asigurat doar cu 60% din salariul mediu pe economie, care la moment este de 6975 lei. În aceeași situație se află și femeile care pleacă în concediu de maternitate sau bărbații care aleg un concediu paternal, indemnizația fiind de doar 30% din același salariu mediu, adică  2266 lei lunar, pe când salariul mediu în IT parc pentru 2018 era de 26 mii lei pe lună. De asemenea, fondul de pensii este suplinit cu mai puțini bani, iar asta înseamnă pensii mai mici pentru angajați.

În Moldova, lipsesc mai multe politici care ar face această scutire cu adevărat benefică pentru cetățeni. Bunăoară, un fond privat de pensii, care să ofere angajaților alternative de asigurare de lungă durată. Sau mai multă claritate în sistemul medical.

O altă problemă este că, nu toți angajații din IT parc au salarii peste medie, mulți dintre ei avînd 7-9 mii lei (date CPR), dar fiind asigurați la doar 60% sau au o indemnizație de doar 30%.  

Astfel, în lipsa unui mecanism bine elaborat de asigurare socială și medicală, angajații nu au alte soluții decât să accepte condițiile angajatorilor înregistrați în Parcul IT. Se conduce după principiul „aici și acum”, adică ei suportă aceste cheltuieli sociale și medicale din contul salariilor mai mari. Situația este deloc favorabilă și pentru un cuplu care așteaptă un copil și în care ambii parteneri lucrează într-un IT Parc.

Neclarități în activitățile persoanelor fizice (liberilor profesioniști)

Parcurile IT oferă posibilitatea de a deveni rezidenți atât persoanelor juridice, cât și celor fizice. Totuși, procedurile de aderare nu sunt clare, iar rezidentul nou trebuie să prezinte documente valabile doar pentru persoane juridice, cum ar fi Copia scanată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice; sau Copia scanată a Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice. La acest moment, nicio persoană fizicănu este rezident al parcului IT. Avem mulți liberi profesioniști (freelanceri) care ar putea deveni rezidenții parcurilor IT, dar care preferă să lucreze utilizând patenta, contracte de prestări servicii cu cedarea drepturilor de autor sau fără a achita impozitele, astfel contribuind la economia subterană.

Salariul minim obligatoriu al angajaților defavorizează companiile mici
Legea privind funcționarea parcurilor IT obligă companiile să achite angajaților un salariu minim de 30% din cel mediu pe economie, adică 2266 lei în fiecare lună. Chiar dacă compania nu înregistrează un venit timp de câteva luni, ea este obligată oricum să achite această sumă angajaților săi. Această procedură este una benefică pentru angajații din companiile mari, însă defavorizează companiile mici cu 2-3 angajați, care uneori nu înregistrează venit constant și nu își permit să achite angajaților această plată lunară. De asemenea, unele companii preferă sau sunt în situația în care încasează deodată toată suma pentru servicii și o împarte angajaților, iar această prevedere ce impune plățile lunare vine să complice gestiunea și predictibilitatea unei afaceri. În același timp, nu e clar dacă persoana fizică sau întreprinderea individuală cu doar un angajat de asemenea este obligată să își achite singură acest salariu minim.   

IT Parc pentru instituții și funcționari publici și cadre didactice
Conform activităților principale care pot fi desfășurate în parcurile IT, funcționarii publici și instituțiile de stat de asemenea ar trebui să beneficieze de scutiri fiscale. Astfel, persoanele care activează în instituțiile de stat în calitate de administratori de rețea, ai paginilor web, care gestionează calculatoarele ar trebui să poată deveni rezidenți ai parcurilor IT. De aceleași scutiri ar trebui să beneficieze și cadrele didactice, cum ar fi profesorii de informatică, dar și un șir de instituții de stat care gestionează sistemele informatice din Republica Moldova. De exemplu, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale sau Agenția de Guvernare Electronică. La moment, nu e clar cum funcționarii și instituțiile publice să beneficieze de aceleași scutiri care le au și companiile IT care desfășoară genuri similare de activități, cert este faptul că aceste scutiri ar permite o majorare considerabilă a veniturilor pentru angajații din domeniul public. Totuși, Întreprinderea de Stat „Molddata” se numără printre rezidenții Moldova IT Parc încă din 2018. Nu e clar cum această instituție a putut intra în parc și cum se formează salariile angajaților publici din ea. În același timp, asta creează un precedent legal după care și alte instituții de stat ar putea deveni rezidenți.Care sunt soluțiile?

 1. Pentru a diminua inegalitățile sociale, una din soluții ar fi modificarea legii 77 și anume a Capitolului V privind funcționarea parcurilor privind tehnologia informației astfel încât angajatul să poată să aleagă după ce tip de contract vrea să lucreze – contractul de muncă obișnuit, cu impozite mai mari și cu asigurări, sau cel de 7% din IT Parc. Acest lucru ar permite de exemplu familiilor din IT Parc să își asigure o indemnizație lunară mai mare pentru copii și să își planifice mai bine bugetul. Deși salariile în IT Parc sunt mai mari decât cel mediu pe economie, deseori angajații primesc lunar salarii similare celui mediu, nefiind asigurați medical și social deplin (Date CPR).

 2. Să permită angajaților din instituțiile publice care desfășoară activitățile permise în IT Parc (Articolul 8, Legea Nr.77) să devină rezidenții acestuia. Astfel, statul poate mări considerabil salariile specialiștilor săi care plasează informația pe site-urile instituțiilor, administrează paginile web și rețelele de calculatoare, departamentul de comunicare, iar prin urmare angaja cadre mai calificate și presta servicii mai calitative cetățenilor și ar îmbunătăți accesul la informație Angajații instituțiilor publice nu vor trebui să fie supuși unui audit anual al activităților, deoarece domeniile lor de activitate deja sunt cunoscute.

 3. Oferirea titlului de rezident al parcurilor pentru tehnologia informației instituțiilor publice care desfășoară drept activitate principală cele menționate în regulamentele privind funcționarea parcurilor. Cu alte cuvinte, un șir de instituții precum Agenția de Guvernare Electronică, IDSI, Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică sau institutele de cercetare ale MECC și Academiei de Științe vor putea beneficia de aceleași liberalizări fiscale precum și business-urile din domeniu. Un scenariu perfect ar fi să ofere acestor instituții posibilitatea de a forma un parc IT, care să le unifice pe toate și să contribuie la digitalizarea țării. Precedentul creat de Întreprinderea de Stat „Molddata” care a intrat în IT Parc deși e instituție publică poate fi studiat și aplicat pentru mai multe alte instituții.

 4. Să permită cadrelor didactice care se încadrează în activitatea parcurilor IT de asemenea să aleagă să beneficieze de liberalizările fiscale. Or, statul oferă condiții mai bune specialiștilor în IT, nu și celor care formează acești specialiști. Pentru cadrele didactice poate fi introdus un punct aparte în Articolul 8 al Legii 77 care să specifice activitățile didactice din domeniile tehnologiilor informaționale.

 5. Eliminarea obligativității achitării angajaților unui salariu minim lunar (Articolul 15.2 din Legea nr. 77) în valoare de 30% din salariu mediu pe economie pentru Întreprinderile Individuale cu un angajat și persoanele fizice care sunt rezidenți. Înțelegem că acest impozit și salariu obligator este introdus pentru a oferi mai multă sustenabilitate parcurilor, și a se asigura de existența resurselor financiare pentru administrarea sa. Totuși, eliminarea acestei prevederi ar permite companiilor mici să se dezvolte mai ușor, iar pauzele de câteva luni fără venit nu vor fi o problemă pentru freelanceri.
 6. În cazul în care în timpul apropiat Ministerul Economiei nu poate identifica soluții pentru cadrele didactice și angajații publici să devină rezidenți, recomandăm examinarea posibilității excluderii temporare a impozitului pentru fondurile sociale. Astfel, se pot opera modificări în Codul Fiscal pentru un anumit tip de activități.

 7. Clarificarea situației privind aderarea la parcurile privind tehnologia informației pentru persoanele fizice / liberii profesioniști astfel încât orice persoană care activează în domeniul tehnologiei informației, să poată beneficia de impozitul unic de 7% fără a avea o entitate juridică în spate.   
  Deputatul Radu Marian a venit cu un proiect de lege pentru a susține liberii profesioniști. Se propune un regim fiscal mai liber pentru freelancerii din domeniile creative, tehnologiilor informaționale și alte domenii aferente. Se diminuează impozitul pe venit de la 18 la 12%, iar la semnarea unui contract de prestări servicii se vor reține doar 7%. De asemenea, raportarea va fi făcută doar anual. Totuși, din proiectul dat de lege la moment nu e clar care sunt activitățile extinse ce pot beneficia de această scutire, și cel probabil vom ști asta mai târziu.
 8. Lărgirea activităților care pot fi desfășurate în parcurile IT. Articolul 8 din Legea nr.77 poate fi suplinit cu alte activități aferente procesului de creare a produselor deja permise. Astfel, recomandăm introducerea în această listă a design-ului și editarea sunetului (59 în Clasificatorul Activităților), deoarece acesta face parte din procesul de creare a unui film sau spot animat, activitate care a fost introdusă în parcurile IT în 2018. 

 9. Clarificarea și descrierea mai detaliată a activităților posibile în parcurile IT. La moment, Articolul 8 din lege este scris destul de vag și nu face referințe nici la activități recunoscute internațional, nici la Clasificatorul Activităților din Codul Fiscal. Detalizarea acestora va permite auditorilor să identifice mai ușor și rapid companiile care efectuează activități diferite de cele permise în parc.
 10. Ministerul Economiei trebuie să elaboreze suport informațional complet pentru noii angajați din IT Parc în care se explică particularitățile plăților fiscale pentru angajatori, dar și toate neajunsurile privind asigurările sociale și medicale pentru angajați. Aceste materiale informative trebuie oferite noilor rezidenți ai parcurilor IT. Deși legislația prevede obligativitatea informării noilor angajați despre aceste particularități de către angajatori, nu e indicată procedura, formatul sau informația clară. Credem că angajații trebuie să fie informați mult mai detaliat despre eventualele probleme cu care se vor confrunta dacă acceptă să lucreze în parcurile IT.

Concluzii

În trei ani de activitate, IT Parc a arătat că liberalizarea sectorului a permis impulsionarea și dezvoltarea mai rapidă a tehnologiilor informaționale și a industriei creative. Totuși, legea privind tehnologia informației necesită ajustări și îmbunătățiri pentru a oferi beneficii și scutiri cu adevărat tuturor celor care activează în acest domeniu, de la freelanceri până la funcționari publici. De asemenea, statul trebuie să se gândească cum să țină în țară familiile și tinerii specialiști din IT Parc și nu doar cum să atragă companiile mari care să angajeze specialiști din Republica Moldova.5 decembrie 2019

Acest material face parte din proiectul „CPR Watch 2. Keeping the reforms in the spotlight”. Proiectul este realizat cu suportul financiar al Black Sea Trust un proiect al German Marshall Fund din Statele Unite ale Americii. Opiniile prezentate în cadrul acestui video nu reprezintă obligatoriu cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor lor.