Activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții

Legislația privind activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții

Legislația ce guvernează activitatea bancară în Republica Moldova datează din 1997, având peste 20 de ani. Din acea perioadă, am fost martori la cel puțin trei crize. Adoptarea legislației noi privind activitatea bancară este obligatorie pentru a răspunde noilor realități din domeniul supravegherii bancare. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 11: 

Parlamentul va adopta noua Lege privind activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții, iar instituțiile corespunzătoare de supraveghere (BNM și CNPF) vor face progrese substanțiale în vederea adoptării unei legislații secundare cheie pentru a aduce cadrul de reglementare pentru bănci, și standardele UE (în special normele BASEL III). Noua legislație va introduce, în special, noi cerințe de adecvare a capitalului, armonizate cu Directiva UE privind cerințele de capital și cu Regulamentul (pachetul CRDIV / CRR).

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul IV, sub-capitolul C

Armonizarea legislației în domeniul financiar-bancar, al pieței de capital și de asigurări cu acquis-ul comunitar și cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi sau/și îmbunătățirea celor existente privind Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare și Comisia Națională a Pieței Financiare în scopul consolidării independenței și responsabilității acestor autorități.

STATUT

Legea privind activitatea bancară a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2018. Băncile vor avea la dispoziție o perioadă de trei ani, până în anul 2020, pentru a se conforma pe deplin noilor reguli.

Legea Nr.250 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar a intrat în vigoare la data de 29.03.2018.

Recent Banca Națională a Moldovei a publicat mai multe regulamente care armonizează cadrul de regelementare a sistemului bancar la standardele UE și normele Basel III.

Considerăm această acțiune realizată.