Administrare Vamală

Administrare Vamală

Update: 30 mai

Statut: acțiunea 10 o considerăm realizată

acțiunea 27 – nerealizată.

Analiză de Dumitru Alaiba și Elena Varta

Republica Moldova reprezintă o piață destul de mică. Pentru ca antreprenorii noștri să se poată dezvolta și crește, ei trebuie să aibă acces la piețele externe, simplu și rapid.

Acordul de Liber Schimb (ALS) cu UE este o oportunitate de care ar trebui să beneficieze toți antreprenorii, în special cei mici.

Cu toate acestea, barierele la export sunt un impediment major, în primul rând, pentru antreprenorii de talie mică. Prin urmare, beneficiile ALS dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt resimțite, în mare parte, de companiile mari.

Angajamentul de a armoniza legislația vamală cu cea europeană, prin adoptarea unui nou Cod Vamal și a unei noi legi privind Serviciul Vamal, a fost asumat de autoritățile moldovenești la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul D:

Eficientizarea, sistematizarea și armonizarea legislației fiscale și vamale, prin elaborarea și adoptarea unei legislații noi (Codul fiscal și Codul vamal), care să asigure predictibilitatea, transparența, siguranța, echitatea și claritatea politicilor fiscale și vamale.

Perfecționarea cadrului normativ ce reglementează activitatea Serviciului Vamal.

AMF UE-RM, acțiunea 10:

Parlamentul va adopta noua lege privind Serviciul Vamal. Legea va oferi instrumentele necesare pentru fortificarea resurselor umane și a capacității administrative a Serviciului Vamal, contribuind la implementarea Acordului de Asociere și anume a DCFTA, în același timp asigurând standarde înalte de integritate și bunele practici .

AMF UE-RM, acțiunea 27

În conformitate cu angajamentele din cadrul DCFTA, Parlamentul va adopta un nou Cod vamal în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 952/2013).

Acțiunea 10 :

În 21 decembrie 2017 a fost adoptată noua lege privind Serviciul Vamal care a intrat în vigoare pe 02 Iunie 2018.

Noua lege stabilește care sunt funcțiile de bază ale Serviciului Vamal, precum: implementarea politicii vamale, facilitarea comerțului internațional, perceperea drepturilor de import și export, vămuirea și realizarea controlului vamal.

Considerăm această acțiune realizată.

Acțiunea 27 :

Proiectul de lege privind cel de-al treilea Cod Vamal al Republicii Moldova este supus dezbaterilor publice de la sfârșitul anului 2017 (13.11.2017), când a fost publicat  de către Ministerul Finanțelor pe site-ul particip.gov.md.

Printre scopurile enunțate de Ministerul Finanțelor sunt: „îmbunătățirea, eficientizarea, sistematizarea legislaţiei vamale, precum și executarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art. 201 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind armonizarea legislației vamale la Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii”.

Dincolo de armonizarea cadrului național legislativ vamal la standardele europene, noile prevederi ar facilita comerțul prin implementarea procedurilor vamale simplificate și ar revizui prevederile legate de facilitățile la plata drepturilor de import.

Deși consultările publice durează de mai bine de 16 luni, proiectul încă nu a fost aprobat.

Atât timp cât noul Cod Vamal nu este adoptat, această acțiune o considerăm nerealizată.