Recuperarea Bunurilor Infracţionale

Recuperarea Bunurilor Infracţionale

Corupția din Republica Moldova produce profituri mari pentru cei ce fac parte din ea. Aceste resurse sunt bani ce ar putea servi interesului public, iar în cea mai săracă țară din Europa necesități de finanțare sunt multe. Banii furați din buget prin intermediul diferitor scheme și dosiți în conturi și averi private trebuie întorși în circuitul public pentru a ne servi interesele noastre, a tuturor. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

AMF UE-RM, acțiunea 7: 

După cum prevede noua Lege privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), adoptată de Parlament în martie 2017, o nouă Agenţie de Recuperare a Bunurilor Infracţionale va fi înființată de Centrul Național Anticorupție (CNA). Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul I, sub-capitolul D

Perfecționarea cadrului legislativ necesar pentru organizarea activității de investigare financiară, depistare, urmărire și conservare a bunurilor provenite din infracțiuni pentru asigurarea confiscării acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni, în special prin infracțiuni de corupție și conexe, în urma analizei internaţionale specializate a cadrului juridic şi a practicilor Republicii Moldova.

Stabilirea instituției cu competențe de identificare, recuperare și administrare a bunurilor provenite din activități infracționale și aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.

STATUT:

Urmare a concursului organizat pentru funcția șef ARBI în Iulie 2017, Otilia Nicolai a fost evaluată de către cei 9 membri ai comisiei drept cel mai puternic candidat.

După o perioadă de incertitudine, ARBI rămâne subordonat Centrului Național Anticorupție (CNA).

Conform Legii nr. 48 din 30.03.2017, bugetul ARBI se reflectă separat în bugetul CNA în baza Art.4(2). Această prevedere nu este implementată pe site-ul CNA.

Considerăm acțiunea dată realizată, deși transparența bugetului instituției poate fi îmbunătățită.