Responsabilizarea judecătorilor

Responsabilizarea judecătorilor

Pentru a scoate corupția din sistemul judecătoresc, astfel încât cetățenii șă își găsească dreptatea în justiție, judecătorii trebuie disciplinați și penalizați, în baza unor criterii clare și transparente, pentru hotărâri ilegale. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să responsabilizeze judecătorii atunci când aceștia comit abuzuri – să îi disciplineze și să îi penalizeze. 

Acest angajament a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Același angajament este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

 

AMF UE-RM, acțiunea 18: 

Pentru a stabili un mecanism eficient pentru asigurarea responsabilității judecătorilor, Parlamentul va adopta amendamente la Legea răspunderii disciplinare a judecătorilor (Legea nr. 178 din 25 iulie 2014).

Programul de Guvernare 2016-2018: 

Capitolul V, sub-capitolul A.

Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea actului de justiție.

STATUT

Un proiect de lege privind reformarea sectorului judecătoresc (proiectul nr. 428), care prevede și modificări ale Legii nr. 178 a fost transmis spre consultări de către Ministerul Justiției încă în august 2017. Curios, proiectul a fost expertizat de CNA abia pe 17 aprilie 2018, iar soarta de mai departe a acestuia nu este cunoscută.

De la stabilirea acordului privind asistența macro-financiară dintre RM și UE, două amendamente au fost realizate cu privire la Legea nr. 178 din 25 iulie 2014. Ele includ analiza contestațiilor de un complet format din 5 judecători și oferirea posibilității agenților publici de a fi supuși unor teste de integritate profesională.

Ca urmare a modificărilor legislative de până în prezent, putem constata schimbări ce nu afectează asigurarea responsabilității judecătorilor.

Din acest motiv, considerăm această acțiune nerealizată.