Activitatea guvernului

risc de nerealizare

Ultimul update: 14.03.2019

Descriere

Un guvern democratic funcționează în condiții de transparență și responsabilitate. Mai mult, un guvern deschis față de cetățenii săi va fi proactiv în promovarea implicării cetățenilor. Reforma Administrației Publice nu trebuie să însemne doar reduceri de instituții, ci și deschiderea lor pentru public, eliminarea corupției și politizării excesive a acestora.

Statut

Din 2017, Guvernul Republicii Moldova funcționează în baza unei legi noi, legea veche, de 28 de ani (nr 64 din 1990), fiind abrogată. Beneficiile acestei reforme însă sunt modeste. Deseori, guvernul a fost forțat să încalce norme, proceduri și reguli de transparență pentru a promova legi care clar nu reprezintă interesul public. Modul netransparent și cu încălcare de procedură în care s-a promovat proiectul controversat Arena Chișinău sau legea amnistiei fiscale, ne fac să concluzionăm că funcționalitatea guvernului nu a fost îmbunătățită, ci a crescut doar eficiența acestuia în a promova interese private. Respectiv, reforma guvernului a degradat la „sub risc de realizare”.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 1:

În vederea implementării noii strategii de reformă a administrației publice (RAP) adoptate de guvern în iulie 2016 și a planului de acțiune aferent, aprobat în decembrie 2016, Parlamentul va adopta noua Lege cu privire la Guvern, modificând Legea nr. 64 din 1990. Legea va avea scopul de a raționaliza administrația publică centrală.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul VII, sub-capitolul A

Realizarea reformei administrației publice centrale, inclusiv prin optimizarea numărului de ministere și al autorităților publice, costurilor administrative, în urma unei analize complexe.

Adoptarea și implementarea Strategiei de Bună Guvernare.

Actualizarea programelor de dezvoltare strategică a fiecărui minister în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE, precum și întreprinderea măsurilor concrete de implementare a acestora.

Asigurarea mecanismului de monitorizare și responsabilizare a autorităților administrației publice privind modul de exercitare a atribuțiilor, nivelul de realizare a angajamentelor și administrarea bugetului: prezentarea de către miniștri în Parlament a rapoartelor privind resursele cheltuite și reformele realizate, în baza strategiilor sectoriale de cheltuieli, plasarea obligatorie pe paginile web a rapoartelor de activitate, elaborate în baza planurilor anuale de acțiuni.