Soluționarea Contestațiilor

nerealizat

Ultimul update: 15.04.2019

Descriere

Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a fost instituită în 2016, cu scopul de a desfășura procedurile de achiziții de produse, servicii și lucrări din banii publici, desemna câștigători licitațiilor și concursurilor și tot această instituție se va ocupa de soluționarea litigiilor și contestațiilor.

Statut

În februarie 2019, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a căpătat un nou șef. Numirea lui Anatolie Zagorodnîi a fost controversată atât din cauza faptului că acesta este ex-deputat din partea Partidului Democrat, dar și din cauza modului netransparent în care a fost selectat. Mai mult ca atât, imediat după numirea acestuia arhiva contestațiilor a dispărut brusc de pe site.  Astfel de probleme „tehnice” apar, de obicei, atunci când se vrea dosirea informației și niciodată în favoarea interesului public.

CPR Moldova a transmis la 27.02.2019 o solicitare de informație către ANSC pentru a afla câte decizii a pronunțat Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și câte au rămas în curs de examinare în anul 2018; și câte decizii a pronunțat Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și câte au rămas în curs de examinare în anul 2019. La expirarea termenului de 15 zile lucrătoare, așa și nu am primit răspunsul necesar, astfel, Agenția a încălcat și prevederile legale ale accesului la informație.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 2:

În conformitate cu noua Strategie de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice din Moldova pentru perioada 2016-2020, adoptată de Guvern în octombrie 2016, o nouă Agenție Națională de Soluționare a Contestațiilor independentă de Ministerul Finanțelor a fost creată în decembrie 2016. Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a acestei autorități. Eficacitatea sa va fi măsurată prin numărul de angajați stabiliți, resursele bugetare alocate și numărul contestațiilor procesate.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul A

Crearea unui cadru instituțional adecvat și funcțional pentru examinarea petițiilor, contestațiilor și/sau litigiilor investiționale.

Capitolul IV, sub-capitolul D

Crearea unui cadru instituțional independent pentru examinarea contestațiilor și remedierea disputelor comerciale cu agenții economici naționali în domeniul vamal și fiscal.

Capitolul VII, sub-capitolul B

Punerea în aplicare a sistemului de e-Achiziții și externalizarea graduală a serviciilor de achiziții publice. Crearea unei instituții independente de soluționare a contestațiilor referitoare la achizițiile publice.