Garantarea depozitelor

realizat

Ultimul update: 14.03.2019

Descriere

Sistemul financiar trebuie să se bucure de încrederea cetățenilor, pentru ca aceștia să își păstreze economiile în instituțiile financiare, iar banii lor să fie puși în circulație.  Asta înseamnă, în primul rând, un management responsabil, mai ales, în cazul crizelor financiare. Statul trebuie să joace un rol activ pentru creșterea nivelului acestei încrederi. Un instrument eficient este garantarea depozitelor. Prin acest mecanism statul ia asupra sa o bună parte din riscurile de mai sus.

Angajamentul de a crește gradual fondul de garantare a depozitelor a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie 2016. Un angajament mai amplu, care include și creșterea nivelului de garantare a fiecărui depozit, este prezent și în Memorandumul cu UE privind Asistența Macro-Financiară (AMF), semnat în noiembrie 2017.

Statut

În noiembrie 2018, Legea nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitele în sistemul bancar a suferit anumite modificări. Astfel, în art. 6 alin.(1) este prevăzut că plafonul de garantare al depozitelor a crescut de la 20.000 la 50.000 MDL. Totodată, în afară de persoanele fizice rezidente și nerezidente, din noiembrie 2018, în prevederile art. 4 al legii s-a extins și asupra persoanelor juridice de drept privat.

Considerăm această acțiune realizată.

Anterior

Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a fost modificată, în martie 2017 pentru a crește plafonul de garantare al depozitelor de la 6.000 lei la 20.000 lei. Dat fiind faptul, că modificarea nu vizează protecția depozitelor pentru a include societățile nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), această acțiune nu poate fi considerată realizată.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 20:

În scopul susținerii stabilității financiare în Moldova și în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, Parlamentul va adopta amendamente la Legea privind asigurarea depozitelor care va consolida sistemul de asigurare a depozitelor. Amendamentele vor armoniza legislația Moldovei cu privire la garantarea depozitelor cu Directiva UE privind sistemele de garantare a depozitelor și se vor baza pe ultimele recomandări elaborate de asistența tehnică a FMI. În special, amendamentele vor crește, printre altele, nivelul de acoperire pentru fiecare deponent la nivelul corespunzător, și vor extinde protecția depozitelor pentru a include societățile nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

 

Programul de Guvernare 2016-2018: