Transparența acționarilor din sistemul bancar

risc de nerealizare

Ultimul update: 14.03.2019

Descriere

Pentru a avea un sistem bancar puternic, avem nevoie de o calitate înaltă a acționarilor. Dată fiind importanța sistemului bancar pentru o economie, în special aspectul social (băncile operează cu banii deponenților), dreptul de a fi acționar într-o bancă comercială nu este garantat automat. Doar persoanelor ce corespund unor standarde înalte de integritate, cu o proveniență clară a banilor, trebuie să li se ofere dreptul de a stăpâni bănci comerciale. Astfel, păzim sistemul nostru bancar de persoane cu intenții rele. Pasul zero în acest proces – o transparență a acționarilor. Crimele din sistemul bancar al Republicii Moldova au fost posibile nu doar din cauza pasivității instituțiilor, ci și din cauza lipsei unei transparențe a acționarilor.

Statut

Republica Moldova s-a obligat la această acțiune în repetate rânduri. În 2013, Republica Moldova primea finanțare de la Banca Mondială în cadrul Development Policy Operation (împrumut în valoare de 30 milioane Dolari SUA) pentru realizarea unui set de reforme în sistemul financiar, printre care și transparența acționarilor din sistemul financiar (Pilonul B). Ulterior, în 2014, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a mai oferit (iar guverul a acceptat), asistență pentru finisarea aceluiași registru unic al acțiunilor băncilor comerciale (o inițiativă căreia, până la urmă, nu i s-a dat curs). Angajamentul de a crea Registrul unic de stat al valorilor mobilizare există și în Programul de Guvernare 2016-2018 (mai sus). Informație despre acționarii fiecărei din băncile comerciale din Moldova este prezentată doar pe site-urile oficiale ale acestora, într-o modalitate neuniformă și greu de operat.

La 11 martie 2019, CPR Moldova a făcut o solicitare de informație despre „Registrului unic al acționarilor băncilor comerciale”, în contextul în care nicio informație publică nu a fost găsită despre acesta.

Totodată BNM a venit cu un comunicat privitor la situația financiară a sectorului bancar pentru semestrul I 2018. Acest comunicat conține o informație foarte seacă privitor la acționarii celor 3 cele mai mare Bănci din Moldova – Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldinconbank. Totodată, a venit cu comunicatul privind rezultatul efectuării controlului de teren și sancționarea mai multor Bănci Comerciale, menționând că abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare a acestor bănci, care actualmente activează în regim normal.

Continuăm să clasificăm reforma sub risc major de a nu fi realizată.

Asistența Macro Financiară UE-RM, acțiunea 19:

Pentru a spori transparența guvernării și a acționarilor în băncile din Moldova și în conformitate cu angajamentele asumate de autorități în contextul acordurilor de 3 ani din cadrul Fondului extins de finanțare (FEP) și a Facilității de credit extins (ECF) convenit cu FMI , BNM va finaliza identificarea beneficiarilor efectivi finali a deținătorilor calificați de acțiuni în toate băncile și va încheia analizele creditării părților afiliate în toate băncile, cu excepția filialelor băncilor străine. În continuare, BNM va face progrese substanțiale în ceea ce privește recomandările acestor analize creditării părților afiliate în cele trei bănci importante.

Programul de Guvernare 2016-2018:

Capitolul IV, sub-capitolul C

Transparentizarea drepturilor de proprietate în instituțiile financiare bancare și nebancare și dezvăluirea proprietarilor instituțiilor financiare, beneficiarilor efectivi finali ai acestor instituții și monitorizarea continuă a acestora pentru minimizarea riscurilor de creditare, de preluare corporativă ostilă și de fraudă financiară.